עובד שכיר בחופשה ללא תשלום


הגדרה

עובד שכיר בחופשה ללא תשלום הוא מי שנמצא בחופשה ללא תשלום באישור המעסיק, במשך חודשיים קלנדריים (מה-1 עד ה-31 בחודש) לפחות.

כיצד נרשמים?

עובד שכיר היוצא לחופשה ללא תשלום חייב להודיע על לכך למחלקת ביטוח וגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריו או באתר באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי, ולצרף אישור מעסיק על יציאה לחופשה ללא תשלום.

סכום דמי הביטוח ואופן התשלום

חובת תשלום דמי הביטוח עבור מי שנמצא בחופשה ללא תשלום בחודשיים הראשונים חלה על המעסיק. 

החל מהחודש השלישי מי שנמצא בחופשה ללא תשלום ואינו עובד כשכיר ו/או כעצמאי, חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמו בשיעור המינימום - 177 ש"ח לחודש.

הסכום מעודכן ל- 01.01.2020

דרכים לתשלום דמי הביטוח

זכאות לקצבאות

עובד שכיר בחופשה ללא תשלום עשוי להיות זכאי לתשלומים הבאים:

קצבת ילדים, קצבת אזרח ותיק, תגמולי מילואים, דמי תאונה, קצבת נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, תגמול למתנדב, תגמול לבני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, סיעוד, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי עירוי דם (איידס), תגמול לאסירי ציון, תגמול לנפגעי פעולות איבה, תגמול לבני משפחה של נספה בפעולות איבה,  שאירים, אבטלה, מזונות, הבטחת הכנסה, אמהות.