דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

עובד שכיר בחופשה ללא תשלום

 

הגדרה / תנאים

אתה נחשב כעובד שכיר בחופשה ללא תשלום אם אתה עונה על כל התנאים האלה:

  1. אתה שוהה בחופשה ללא תשלום יותר מחודשיים קלנדרים (מ-1בחודש עד 31 בחודש) רצופים.
  2. החופשה היא בהסכם עם המעסיק.
  3. בתקופת החופשה אינך עובד כשכיר ואינך עובד כעצמאי.

כיצד נרשמים ?

עם צאתו לחופשה על העובד לדווח על היציאה לחופשה בטופס 6101 ולשלוח אותו לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.

זכאות לקצבאות

עובד בחופשה ללא תשלום עשוי להיות זכאי לקצבאות הבאות:

אמהות, ילדים, מזונות, שאירים, זקנה, סיעוד, נפגעי תאונות, אסירי ציון, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, מילואים, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), נפגעי תאונות, נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, הבטחת הכנסה, נפגעי פעולות איבה, אבטלה,

חובת תשלום

  • על המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בעבור העובד/ת בשני החודשים הראשונים של החופשה.
  • החל בחודש השלישי על העובד/ת לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעצמו/בעצמה כמי שאינו עובד. אם בתקופה זו הוא גם תלמיד במוסד להשכלה גבוהה או תלמיד בישיבה, ישלם את דמי הביטוח כתלמיד ולא כמי שאינו עובד.
    אפשר לשלם באתר התשלומים.

שיעורי דמי הביטוח

החל בחודש השלישי לחופשה, על העובד לשלם את דמי הביטוח בעצמו בשיעור שמשלם מי שאינו עובד.

הבסיס לתשלום דמי ביטוח לאומי הוא 15% מהשכר ממוצע. השכר הממוצע הוא 9,673 ש"ח (החל ב- 01.01.2017).
שיעור דמי הביטוח הלאומי הוא % 4.61 (החל ב- 01.01.1995) מהבסיס.
סכום המינימום לביטוח בריאות לחודש עומד על  103.00 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).

עובד בחופשה ללא תשלום שהוא באותו זמן גם תלמיד במוסד להשכלה גבוהה או תלמיד בישיבה, ישלם את דמי הביטוח בשיעור שמשלם תלמיד, ולא בשיעור שמשלם מי שאינו עובד.

 

 

Please Wait