אתר ליועצים

פעילות היועצים היא חלק אינטגראלי מעבודת קרנות הביטוח הלאומי, וכוללת:
  • בדיקות מקצועיות של מידת הנחיצות של הפרויקטים המוצעים, תכניהם והעלויות שלהם
  • ליווי מקצועי של פרויקטים שאושרו
  • ייצוג המוסד לביטוח לאומי בוועדות היגוי
  • ייעוץ לעובדי האגף בעבודתם המקצועית
שימו לב, כל תהליך העבודה מתנהל באמצעות פורטל יועצים (צפייה בהזמנות עבודה, הגשת דו"חות, הגשת חשבוניות) .
הכניסה באמצעות שם משתמש וסיסמא שקיבלתם.
במידת הצורך, ניתן לפנות לתמיכה טכנית בכתובת מייל FundsAdviser@nioi.gov.il.