מזונות

חוק המזונות (הבטחת תשלום) נועד לסייע לאישה ולילד, תושבי ישראל, שבידיהם פסק דין לתשלום מזונות, והם אינם מקבלים את התשלום מהחייב במזונות.

הביטוח הלאומי משלם לזוכה במזונות תשלום חודשי, וגובה מהחייב במזונות את הסכום שחויב בו בפסק דין למזונות. הסכום שמשלם הביטוח הלאומי לאישה הוא הסכום שנקבע בפסק הדין למזונות או הסכום שנקבע בתקנות - הנמוך מביניהם. אם הביטוח הלאומי גבה מהחייב את מלוא סכום המזונות שנקבע בפסק הדין, וסכום זה גבוה מדמי המזונות שהביטוח הלאומי שילם לאישה, האישה תקבל את ההפרש.
אם פסק הדין נמוך מסכום התקנות, בדקי את זכאותך להשלמת הכנסה בהבטחת הכנסה.

באתר זה השתמשנו בלשון נקבה לזוכה ובלשון זכר לחייב, מטעמי נוחות, אולם הכוונה לנשים וגברים כאחד.

חישוב דמי מזונות למי שזכאית לדמי אבטלה 

עקב משבר הקורונה, אפשר לקבל דמי אבטלה ביחד עם דמי מזונות עד 31.12.22.

בתקופה זו, דמי האבטלה לא יילקחו בחשבון ככפל קצבאות אלא כהכנסה מעבודה.

באפשרותך לבדוק  כיצד דמי האבטלה משפיעים על גובה דמי המזונות במחשבון מזונות.