בקשה לתשלום עפ"י חוק המזונות (5400)

תביעה לאישה שיש לה פסק דין למזונות ומבקשת לקבל את התשלום ישירות מהביטוח הלאומי, כיוון שהחייב לא משלם לה מזונות. 

לפניך, סרטון הדרכה למילוי הטופס