בקשה לתשלום עפ"י חוק המזונות (5400)

תביעה לאישה שבידה פסק דין למזונות ומבקשת לקבל את התשלומים ישירות מהמוסד מאחר והחייב אינו משלם לה אותם באופן ישיר. הטופס הינו למסירה אישית בסניף בלבד בצירוף המסמכים הנדרשים.

לפניך, סרטון הדרכה למילוי הטופס