דלג לתוכן ראשי
 • Español
 • Français
 • الموقع باللغة العربية
 • русский
 • English Site
 • አማርኛ
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

הגשת תביעות מקוונות מחשבוני זכויות

ילד נכה

הביטוח הלאומי מכיר בעומס הטיפולי הכבד הכרוך בגידולו של ילד נכה עם ליקוי קשה, והוא משתתף בהוצאות הכספיות של המשפחה, כדי להקל על גידולו של הילד ולאפשר לו ככול שניתן לנהל אורח חיים תקין בחיק המשפחה והקהילה.
הגמלה לילד הנכה משולמת מגיל 91 ימים עד מלאת לו 18 שנים, בהתאם לליקוי שיש לו  ובהתאם למידת התלות שלו  בזולת. לילדים עם ליקויי שמיעה, על-פי ההגדרה בחוק, ולילדים עם תסמונת דאון משולמת הגמלה מיום לידתם.
ילד שיש לו יותר מליקוי אחד המזכה אותו בגמלה, תשולם לו הגמלה על-פי הליקוי המזכה בסכום הגבוה יותר. הזכאות לגמלה אינה לצמיתות, והיא תיבדק מעת לעת עד גיל 18, על פי תנאים ומבחני זכאות שנקבעו בתקנות, המותאמים לגיל הילד ולמחלה שהוא סובל ממנה.

 

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010

למידע נוסף

מי זכאי

למידע נוסף

תנאי זכאות

למידע נוסף
 1. הילד הוא ילדו של מבוטח שהוא תושב/ת ישראל.
 2. הילד נמצא בישראל.
 3. הילד אינו מוחזק במשפחה אומנת או במוסד.
 4. הילד אינו מקבל קצבת ניידות, למעט מי שנקבעו לו 80% בניידות או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו. או שבמשפחה ישנם שני ילדים נכים או יותר שלפחות אחד מהם מקבל גם קצבת ניידות.

אופן הגשת התביעה

למידע נוסף

את התביעה לגמלה יגיש ההורה שהילד נמצא עמו. אם הילד אינו נמצא עם הוריו, יגיש את התביעה האפוטרופוס של הילד או מי שמחזיק בו בפועל. 

את התביעה  לגמלה לילד נכה  ניתן למלא באופן מקוון  ולשלוח באתר או להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו של הילד. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

הגבלת שכר הטרחה שמותר למייצג לגבות ממך

למידע נוסף

תהליך הטיפול בתביעה

למידע נוסף

להלן תהליך הטיפול בתביעה שהגשתך למחלקת ילד נכה בסניף הביטוח הלאומי:

הגשת תביעה חוזרת

באפשרותך להגיש תביעה חוזרת בעבור ילד, שהתביעה הקודמת עבורו נדחתה, או בעבור ילד המקבל גמלה חלקית. אפשר להגיש את התביעה החוזרת לאחר שחלפו 6 חודשים ממועד דחיית התביעה לגמלה או ממועד ההודעה על שיעור הגמלה. 


עם זאת, אם חלה החמרה במצב הילד, ויש ברשותכם אישור רפואי המעיד על ההחמרה - תוכלו להגיש תביעה, גם אם עדיין לא חלפו 6 חודשים ממועד דחיית התביעה לגמלה או ממועד ההודעה על שיעור הגמלה.

אם רופא הביטוח הלאומי יקבע שאכן חלה החמרה במצב הילד, או שנוצרו עובדות חדשות, שיש בהן כדי להגדיל את שיעור הגמלה, אנו נידון בתביעה החוזרת.

תקופת הזכאות

למידע נוסף

גמלה לילד נכה משולמת מהחודש שבו הוגשה התביעה. אולם המוסד רשאי לשלם גמלה גם בעד התקופה שקדמה להגשת התביעה, אם על-פי המסמכים הרפואיים שהוגשו, התקיימו התנאים המזכים בגמלה.

ואלה הכללים לתשלום רטרואקטיבי:  

שיעורי הגמלה

למידע נוסף

סכום הגמלה מחושב באחוזים מקצבת יחיד מלאה העומדת על  2,189 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) .
מקבלי הגמלה המרבית לילד נכה מקבלים גם 17% תוספת לגמלה. סכום התוספת הוא 372 ש"ח (החל ב- 01.04.2015) .

בתקופה האחרונה הועלו סכומי הקצבה לקבוצות ילדים שונות, וכן הורחבה הזכאות לקצבה:

 • החל בינואר 2015 הוגדלה הקצבה לילדים נכים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת לשיעור של 175% - תוספת של 1,029 ש"ח לקצבה.
  לכן, שולמה לילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת קצבה חודשית בסכום כולל של 4,203 ש"ח (החל ב- 01.01.2015) .
 • באפריל 2015, בעקבות עליית שכר המינימום, הוגדלה הקצבה לילדים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום לשיעור 188% - תוספת של 285 ש"ח לקצבה.

תוספת לילד נכה מונשם

למידע נוסף

החל ב-1 באפריל 2015 משולמת תוספת לקצבה לילד נכה לנכה מונשם בסכום חודשי של 1,817 (החל ב- 01.04.2015) (תשלום זה מחליף את התשלום ששולם עד כה ממשרד הרווחה בסך 1,100 ש"ח בחודש).

ערעור על החלטת המוסד

למידע נוסף

ערעור לוועדת העררים

ערעור לוועדת העררים לילד נכה אפשר להגיש במקרים הבאים:

    • לא אושרה גמלה.
    • אושרה גמלה חלקית.
    • אושרה גמלה לתקופה זמנית
    • לא אושר תשלום רטרואקטבי בעד התקופה המרבית.

טיפ בנושא ילד נכה

אם ילדכם מקבל קצבה לילד נכה, ואתם סבורים שהוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בפעולות היומיום (ניידות, הלבשה, רחצה, אכילה והיגיינה אישית), והוא לא נבדק בפעולות אלו - חשוב מאוד שתגישו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריהם טופס בקשה לבדיקת תלות (7824), כדי שנבדוק את מידת התלות של הילד בזולת. ילד שנמצא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת זכאי לקצבה מוגדלת בשיעור 188%.

לטופס הבקשה יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על מצבו התפקודי של הילד.


אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת

למידע נוסף

סימולטור הטבות למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי במוסדות וארגונים אחרים

למידע נוסף

שהות בחו"ל

למידע נוסף

אם הילד נמצא בחו"ל, הביטוח הלאומי יוסיף לשלם בעדו את הגמלה במשך 3 חודשים, בתנאי שבחודשיים (או יותר) שסמוך לפני יציאת הילד לחו"ל, הוא היה זכאי לגמלה.​

תעודת נכה

למידע נוסף
 • סניפים
 • פנו אלינו
 • טפסים להורדה
 • פנייה ישירה לסניף
 • שירות אישי לעו"ס
 • דבר המנכל
 

Please Wait