דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

קרן סיעוד

העלייה בתוחלת החיים היא אחד ההישגים הגדולים של המאה ה-20, אך בו בזמן היא הביאה אתה את הצורך בטיפול ממושך ברווחת האוכלוסייה המבוגרת.

מתוך ראייה עכשווית ועתידית של מצב זה, הוקמה "הקרן לקידום תכניות סיעוד".

הקרן רואה חשיבות רבה בהישארותו של הקשיש בביתו, בקהילה, שם יש לו סביבה מוכרת ותומכת. לשם כך מסייעת הקרן בפיתוח תשתיות לשירותים בקהילה עבור קשישים המוגבלים בפעילויות יום יומיות. בצד זה מסייעת הקרן גם בפיתוח ושיפור השירותים לקשישים מוגבלים שנמצאים במוסדות..

הקרן פועלת כחלק מפעולות הפיתוח הלאומיות, שבהן שותפים גופים סטטוטוריים בצד רשויות מקומיות וארגונים וולונטריים.

הבקשות המוגשות על ידי ארגונים ציבוריים למימון שירותים לרווחת הקשישים, נבחנות וממומנות על ידי הקרן בהתאם ליעדיה המוגדרים ולתוכניות העבודה שלה.

פניות לקרן מתקבלות רק במסגרת "קול קורא" המתפרסם באתר, ובהתאם לנושא הסיוע שנקבע בו.

 

יעדים ועקרונות מנחים

למידע נוסף
 • פיתוח תשתיות במבני ציבור (בנייה והצטיידות) המיועדות לאפשר לקשיש המוגבל להמשיך להתגורר בקהילה, בסביבתו הטבעית.
 • בניית רצף שירותים לקשיש בקהילה ובמוסדות.
 • תכנון על פי תחזיות של צרכים מקומיים ואזוריים, בשיתוף משרדי הממשלה (משרדי הבריאות

      והרווחה).

 • ניצול תשתיות קיימות לפיתוח שירותים לקשישים מוגבלים.
 • איגום משאבים לפיתוח פרויקטים לקשישים על ידי שותפות עם גורמי פיתוח נוספים.
 • הבטחת המשכיות להפעלה שוטפת מצד משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים.
 • הבטחת איתנות כלכלית של הגוף המסתייע, הן לביצוע הפרויקט והן להמשך פעילות אחר

      סיום תקופת הפיתוח.

 • הבטחת איתנות כלכלית של הגוף המבצע.
 • הבטחת נגישות לכלל הקשישים

מי זכאי להגיש בקשה

הגופים הבאים זכאים להגיש בקשה:

 • ארגון ציבורי כמו רשות מקומית
 • מלכ"ר מוכר
 • עמותה בעלת אישור ניהול תקין
 • עמותה הפועלת לפחות שנתיים

קריטריונים כלליים למתן הסיוע

הקרן מקדמת רעיונות ויוזמות העונים לקריטריונים הבאים:  

 •  קיימת התחייבות להפעלה שוטפת והמשכיות של הפרויקט.
 •  קיימת התחייבות להשלמת מימון הסיוע (לפיתוח התשתיות). (הקרן תפעל לאיגום משאבים לפרויקט.)
 •  התוכניות זמינות ונגישות לכלל אוכלוסיית הקשישים המוגבלים באזור.
 •  עדיפות לתוכניות המבטיחות הישארות קשישים מוגבלים בקהילה.

עדיפויות כלליות

עדיפות לבחירת תוכניות תינתן על פי שיקולים מקצועיים המתייחסים ל: מספר הקשישים המוגבלים בקהילה, היצע השירותים בקהילה, מספר הקשישים במסגרת הקיימת, סיווג סוציו-כלכלי של היישוב, קבלת סיוע בעבר, ועמידה בדרישות הגופים המפקחים (משרדי ממשלה, רשויות כיבוי אש, פיקוד העורף), שכר בכירים.

אישורים נדרשים

אישורים שיש לצרף לבקשה :

 • מסמכי התאגדות (תעודת רישום התאגדות מרשם העמותות או הקדשים או אחר)
 • אישור מלכ"ר
 • אישור ניהול תקין
 • אישור בעלות על קרקע
 • התחייבות להשלמת מימון הפרויקט בהתאם לתקציב הפרויקט
 • התחייבות להפעלת הפרוייקט ל- 10 שנים
 • הקרן שומרת על הזכות לערוך בדיקת רואה חשבון של הגוף המבקש סיוע
 • רשימת מקבלי השכר הגבוה בעמותה חתומה ע"י רו"ח.

תהליך הטיפול בבקשה

תהליך הטיפול בבקשה נמשך בין 6 ל-8 חודשים, עד לאישור הפרויקט וחתימת הסכם. לאחר בדיקת הבקשה על ידי עובדי הקרן, ההצעה תועבר להמשך טיפול, לדיון ואישור של שתי ועדות: הוועדה הארצית והוועדה הציבורית של מועצת המוסד לביטוח לאומי. שתי הוועדות מקיימות דיון על בסיס החומר המוגש ובדיקת יועץ המוסד. האישורים הסופיים של שר הרווחה ושל שר האוצר מאפשרים את עריכת החוזה המשפטי בין הגוף המסתייע ובין המוסד לביטוח לאומי ואת תחילת ביצוע הפרויקט.

סל סיוע

למידע נוסף

בקשות סיוע ללא צורך בהגשת קול קורא

למידע נוסף

פרויקטים לדוגמה

תוכלו לעיין בכמה פרויקטים לדוגמה: פרויקטים לשיפור תשתיות ובתכנית קבוצות תמיכה, שמימנה הקרן בשנים האחרונות.

צור קשר

כתובת:

המוסד לביטוח לאומי

אגף קרנות

קרן סיעוד

שד' ויצמן 13, ירושלים 91909

 

פקס: 02-6463091

טלפון לבירורים: 02-6709895

 

כמו כן ניתן לשלוח את הטפסים בדואר האלקטרוני לכתובת:

ornab@nioi.gov.il

 

 

 

 

 
קולות קוראים להגשת בקשות מהקרנות

הרשמה לקבלת עדכונים בנושאי קולות קוראים (מעבר לאתר אחר)
Please Wait