קרן סיעוד

העלייה בתוחלת החיים היא אחד ההישגים הגדולים של המאה ה-20, אך בו בזמן היא הביאה אתה את הצורך בטיפול ממושך ברווחת האוכלוסייה המבוגרת.

מתוך ראייה עכשווית ועתידית של מצב זה, הוקמה "הקרן לקידום תכניות סיעוד".

הקרן רואה חשיבות רבה בהישארותו של הקשיש בביתו, בקהילה, שם יש לו סביבה מוכרת ותומכת. לשם כך מסייעת הקרן בפיתוח תשתיות לשירותים בקהילה עבור קשישים המוגבלים בפעילויות יום יומיות. בצד זה מסייעת הקרן גם בפיתוח ושיפור השירותים לקשישים מוגבלים שנמצאים במוסדות..

הקרן פועלת כחלק מפעולות הפיתוח הלאומיות, שבהן שותפים גופים סטטוטוריים בצד רשויות מקומיות וארגונים וולונטריים.

הבקשות המוגשות על ידי ארגונים ציבוריים למימון שירותים לרווחת הקשישים, נבחנות וממומנות על ידי הקרן בהתאם ליעדיה המוגדרים ולתוכניות העבודה שלה.

פניות לקרן מתקבלות רק במסגרת "קול קורא" המתפרסם באתר, ובהתאם לנושא הסיוע שנקבע בו.