קרן סיעוד

מגמת העלייה בתוחלת החיים הביאה איתה את הצורך בשינויים בפיתוח שירותים לאוכלוסיית הקשישים ובני משפחתם. 

בישראל, רוב אוכלוסיית הקשישים שוהים בקהילה, מיעוט במסגרות מוסדיות (בתי אבות), דבר שמחזק את הצורך לפתח שירותי קהילה.   

מתוך ראייה עכשווית ועתידית של מצב זה, הוקמה הקרן לקידום תכניות סיעוד.

הקרן רואה חשיבות רבה בהישארותו של הקשיש בביתו, בקהילה, שם יש לו סביבה מוכרת ותומכת. לשם כך מסייעת הקרן בשיפור איכות החיים ואיכות הטיפול לקשישים במסגרות בקהילה - בבית ובמוסדות באמצעות הקמת תשתיות והצטיידות וכן באמצעות הפעלת תכניות. 

פניות לקרן מתקבלות בעיקר במסגרת קולות קוראים המתפרסמים באתר, וכן באמצעות מיזמים משותפים של הקרן עם גופים ציבוריים ומשרדי ממשלה.