ועדות רפואיות

מי שמגיש בקשה לקבל מהביטוח הלאומי קצבה עקב נכותו, צריך להיבדק בוועדה רפואית.

הוועדה כוללת רופא מומחה שתפקידו לקבוע את דרגת הנכות שלך, ומזכיר שתפקידו לרשום את דבריך ואת פרוטוקול הוועדה ולדאוג לשמירה על זכויותיך.

באפשרותך לקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות בחינם במרכזי יד מכוונת.

קיום ועדות רפואיות בתקופת משבר הקורונה

אנחנו מקיימים ועדות רפואיות בכל הנושאים, עם נוכחות מבוטחים ומייצגים, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

שימו לב, מי שמוזמן לוועדה יקבל הודעה, כמו כן תוכלו לקבל מידע על מועד הוועדה גם באתר שירות אישי.