מסמכים רפואיים שמומלץ לצרף לתביעות בנושא נכויות


במחשבון זה תוכל לקבל רשימה מפורטת של המסמכים הרפואיים שמומלץ לצרף לתביעות לנכות כללית, נכות מעבודה ופגיעה עקב פעילות איבה, לפי האבחנה הרפואית שנקבעה לך.

חשוב לזכור כי אין הכוונה שתבצע בדיקות רפואיות נוספות, אליהן לא הופנית ע"י הרופא המטפל בך. אם לצורך הוועדה הרפואית יידרשו בדיקות כאלה, תקבל מרופא המוסד לביטוח לאומי הפניה לבדיקה ספציפית.

כמו כן, אם המחלה ממנה אתה סובל גרמה לסיבוכים באיברים שונים (כגון סיבוכים של סוכרת, של מחלת לב או של סרטן), חשוב מאד לצרף גם מסמכים לגבי אותם סיבוכים.

לידיעתך, צירוף כל המסמכים הרלוונטיים לתביעה יקצר את זמן הטיפול בתביעה, ויאפשר לרופא הוועדה לקבוע את נכותך באופן מקצועי ומדויק יותר.