דמי ביטוח לאומי

תשלום דמי הביטוח כסדרם מקנה זכות לרוב קצבאות הביטוח הלאומי. כל תושב/ת ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח, למעט:

  • עקרת בית (אשת מבוטח שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה). 
  • מי שעלה ארצה ונעשה תושב ישראל לראשונה מעל לגיל הקבוע בחוק.


תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדו הביטוחי