דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

דמי ביטוח לאומי - ידועים בציבור

חוק הביטוח הלאומי וכן החוקים האחרים שהביטוח הלאומי מבצע, מכירים במעמד ידועים בציבור, והם נחשבים כבני זוג נשואים לעניין זכויותיהם וחובותיהם.
הביטוח הלאומי מכיר גם בבני זוג מאותו מין כידועים בציבור.

בני זוג המבקשים להכיר בהם כידועים בציבור, מתבקשים למלא "שאלון לקביעת מעמד ידועים בציבור" (טופס בל/107), ולשלוח אותו אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריהם. אל הטופס יש לצרף מסמכים התומכים בהצהרת בני הזוג.

הביטוח הלאומי מאשר את מעמד בני הזוג כידועים בציבור אם הם מקיימים חיי משפחה, כלומר מערכת יחסים אינטימית, שמאפיינים אותה קשירת גורל ורצון לחיות יחדיו, וכן אם נוסף על כך, הם מנהלים משק בית משותף, לא מתוך צורך אישי, נוחות או בגלל כדאיות כלכלית, אלא כתוצאה מחיי משפחה, כנהוג וכמקובל בין בעל ואשה.

לעתים הביטוח הלאומי הוא שיוזם את בדיקת מעמד הידועים בציבור; כשיש בידיו מידע לכאורה שבני זוג חיים יחדיו ומנהלים משק בית משותף, ומסיבות שונות בני הזוג לא פנו להסדיר את מעמדם בביטוח הלאומי כידועים בציבור.  

 אם אתם זוג המקיים חיי משפחה כידועים בציבור, חשוב שתפנו אל הביטוח הלאומי כדי שיאשר את מעמדכם כידועים בציבור, ללא דיחוי.
מעמדכם זה עשוי להשפיע על תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח הבריאות לביטוח הלאומי וכמו כן על זכאותכם לקצבאות השונות של הביטוח הלאומי, ועל סכומי הקצבאות המגיעות לכם.

אי דיווח על מעמדכם לביטוח הלאומי יכול לגרום לפגיעה בזכויותיכם או לצבירת חובות לביטוח הלאומי.

בנות זוג מאותו המין 

בנות זוג מאותו המין, שקיבלו את אישור הביטוח הלאומי למעמדן כידועות בציבור (לאחר שמילאו "שאלון לקביעת מעמד ידועים בציבור" - טופס בל/107), או נשואות זו לזו לפי המידע שנרשם במשרד הפנים - יכולות לפנות לתחום הביטוח והגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריהן, כדי לבדוק אם מגיע פטור לאחת מהן כ"עקרת בית". לשם כך עליהן למלא הצהרת בנות זוג מאותו מין ולהגישו בביטוח הלאומי.

 
Please Wait