צור קשר


 תוכלו לפנות אלינו באמצעות האתר בבירורים אישיים, בשאלות כלליות, לתלונות לאגף פניות הציבור ולמתן משוב על האתר.

לתשומת לבכם, מענה במייל לשאלות אישיות מחייב קוד סודי. הזמנת קוד סודי

בירורים אישיים​​

מענה לברורים אישיים.
בשל צנעת הפרט, חלק מהתשובות ינתנו בטלפון.

פנייה לסניף שלך

מענה לברורים בסניף שלך.

שאלות כלליות

מענה לשאלות כלליות.
בשל צנעת הפרט אתה מתבקש לא לציין מידע רפואי אישי.

בירורים בנושאי סיעוד

פניות של זכאים לקצבת סיעוד ונותני שירותים בסיעוד

טופס בירורים לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, חרשות, אילמות

מענה לברורים אישיים עבור אנשים עם חירשות וכבדי שמיעה.

בירורים בנושא אמנות בינלאומיות

פנייה לאגף לקשרי חוץ לצורך בירורים בנושאי אמנות בינלאומיות

משוב

מתן משוב על האתר.

פנייה לאגף פניות הציבור

מענה על תלונות או השגות על החלטות הביטוח הלאומי. הטיפול בפניות לאגף פניות הציבור מצריך, בדרך כלל, עריכת בירורים שונים, והוא אינו מיידי. לפיכך אנו מציעים לך למצות את האפשרות לפנות בערוצים האחרים המפורטים בדף זה או באמצעות המוקד ה​טלפוני, הסניפים וערוצים נוספים​.

שאלון שביעות רצון מהוועדות הרפואיות​​

​אם במהלך השבועיים האחרונים הופעת לפני ועדה רפואית של הביטוח הלאומי, נודה לך אם תקדיש לנו כמה דקות מזמנך, ותענה על שאלון זה.​

הזמנת שירותי תמלול/ תרגום לשפת הסימנים​​

מבוטחים עם מוגבלות בשמיעה, חרשות או אלמות זכאים לקבל בוועדה הרפואית שירותי תמלול/תרגום לשפת הסימנים