שירות אישי לעו"ס


​​​​​​​​​​​כדי להפעיל את השירות האישי, עליך להשתמש בכרטיס חכם.

לסיוע בקבלת מידע להנפקת הכרטיס החכם 

יש לפנות למוקד תמיכה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 1-700-50-30-90

בנושא התמצאות באתר האישי, יש לפנות למוקד הטלפוני שמספרו 04-8812245

יש לוודא שהכרטיס נמצא בתוך ההתקן של הכרטיס חכם, לפני הכניסה לאתר.

להזדהות וכניסה לשירות האישי  לחץ כאן .


​​