הבטחת הכנסה

הביטוח הלאומי דואג לכל אדם ומשפחה בישראל, שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה למחיה, ומשלם להם קצבת הבטחת הכנסה.

הזכאות לקצבה נבדקת עבור משפחה, לפיכך בבדיקת הזכאות אנו לוקחים בחשבון את ההכנסות והעיסוקים שלך ושל בת זוגך. אם שניכם עומדים בתנאי הזכאות יש להגיש תביעה להבטחת הכנסה

חולה שהגיש תביעה לקצבת נכות ותביעתו עדיין לא אושרה, יכול להגיש תביעה להבטחת הכנסה עד שתאושר לו קצבת הנכות. במקרה זה עליו לענות על אחת מעילות הזכאות לקצבה (כולל התייצבות בשירות התעסוקה).

קצבת הבטחת הכנסה משולמת גם לילדים שהתייתמו משני הוריהם או שננטשו על ידם.

הקצבה משולמת מהחודש שבו הוגשה לנו התביעה. לא משולם תשלום רטרואקטיבי, לכן חשוב לא להתעכב בהגשת התביעה.