פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה


אחד מתנאי הזכאות לקבלת קצבה להבטחת הכנסה הוא התייצבות בשירות התעסוקה.

עם זאת, במקרים האלה אתה פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה:

עבודה

​מי זכאי לפטור?
​מה התנאים?
איזה מסמך צריך להביא?​
עבודה בשכר נמוך​מי שעובד במשרה מלאה, פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה בהתאם לאישור הביטוח הלאומי.
מי שעובד במשרה חלקית, יכול להיות פטור מהתייצבות בהתאם לאישור משירות התעסוקה.
3 תלושי שכר אחרונים
ואישור מהמעסיק על היקף המשרה וסכום התשלומים החד-פעמיים ששולמו בשנה האחרונה (דמי הבראה, ביגוד, פרמיות וכדומה). 

במקרים האלה תהיה זכאי לקצבה גם אם לא מלאו לך 20 שנה:

הורים לילדים קטנים והיריון

​מי זכאי לפטור?
​מה התנאים?
איזה מסמך צריך להביא?​
​אישה הרה
​פטורה מהתייצבות בשירות התעסוקה החל מהשבוע ה-13 להיריון
​אישור רפואי שרשום בו שבוע ההיריון
​הורים לילד עד גיל שנתיים
​הורים שיש להם ילד שטרם מלאו לו שנתיים, יכולים לבחור מי מהם יהיה פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה.
הפטור ניתן גם להורה עצמאי (חד-הורי) וגם להורה במשפחת אומנה.
​אין צורך בהגשת מסמכים

מאסר או מעצר

​מי זכאי לפטור?
​מה התנאים?
​איזה מסמך צריך להביא?
​אסיר בעבודות שירות
​פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה כל עוד הוא עובד ימי עבודה מלאים בעבודות שירות לפי חוק העונשין. למידע נוסף לחץ כאן
​אישור משירות בתי הסוהר
​אסיר משוחרר
​מי שהיה במאסר 6 חודשים רצופים לפחות, פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה למשך חודשיים, אם התביעה הוגשה בחודש השחרור או בחודש הראשון לאחר השחרור. אם התביעה הוגשה בחודש השני לאחר השחרור, ניתן פטור מהתייצבות לחודש אחד. למידע נוסף לחץ כאן
​אישור משירות בתי הסוהר על מועד השחרור
​עציר במעצר בית
​מי שנמצא במשך כל שעות היום במעצר בית, וקיים פסק דין על תקופת מעצר הבית. למידע נוסף לחץ כאן
​העתק של פסק הדין שבו מפורט תקופת מעצר הבית
​מפקח על עציר במעצר בית
​מי שנקבע כערב לצורך פיקוח על מי שמצוי במעצר בית על פי החלטת בית משפט, ובתנאי שמי שמצוי במעצר בית הוא ילדו או בן זוגו.
​העתק של פסק הדין שבו מפורט תקופת מעצר הבית

מחלה ונכות

​מי זכאי לפטור?
​מה התנאים?
​איזה מסמך צריך להביא?
​חולה שאינו מסוגל לעבוד
​מי שלא מסוגל לעבוד יותר מ-30 ימים רצופים בגלל מצבו הרפואי עשוי להיות זכאי לפטור.
שים לב, במקרה זה ניתן לקבל פטור מהתייצבות עד 6 חודשים לכל היותר.
​אישורים רפואיים
​עקרת בית נכה
​מי שמקבלת קצבת נכות כעקרת בית
​​אין צורך בהגשת מסמכים
​מטפל בבן משפחה חולה
​מי שמטפל בבן משפחה חולה (בן זוג, ילד או הורה) הזקוק להשגחה מתמדת. הפטור ניתן אם הוא גר עם החולה באותה דירה, ומטפל בו ברוב שעות היממה במשך 45 ימים רצופים לפחות (לפני הגשת התביעה לקצבה).
הפטור במקרה זה ניתן למשך 6 חודשים, אלא אם מי שזקוק להשגחה הוא ילד המקבל קצבת ילד נכה או הורה בן 65 ומעלה או בת 60 ומעלה.
שים לב, לא ניתן לקבל פטור מהתייצבות במקרה זה אם אדם אחר כבר זכאי לקצבה או פטור עבור הטיפול באותו חולה.
​אישורים רפואיים

לימודים ושיקום מקצועי

​מי זכאי לפטור?
​מה התנאים?
​איזה מסמך צריך להביא?
​הורה עצמאי (חד-הורי) שלומד במוסד להשכלה גבוהה
​לפטור זכאי הורה עצמאי (חד-הורי) שלומד 36 שעות שבועיות או לומד ועובד 36 שעות שבועיות.
​אישור ממוסד הלימודים
​מי שנמצא בשיקום מקצועי
​מי שנמצא 5 ימים בשבוע במרכז לשיקום מקצועי או במסגרת שיקום מקצועי מביטוח לאומי או הרשות לשיקום האסיר, או במסגרת שיקומית בפיקוח משרד ממשלתי, ומרבית שעות היום מוקדשות לשיקום.
​אישור על השתתפות פעילה בהליך השיקום
מי שלומד באולפן​​מי שלומד לימודי בוקר 5 ימים בשבוע מטעם משרד העלייה והקליטה.
​אישור על השתתפות באולפן

מגורים במקלט או ברחוב

​מי זכאי לפטור?
​מה התנאים?
​איזה מסמך צריך להביא?
אישה הנמצאת במקלט לנשים מוכות
​מי שנמצאת במקלט לנשים מוכות יותר מ-30 ימים רצופים.
​אישור מהעובד הסוציאלי על כניסה למקלט ויציאה ממנו
​דר רחוב
​מי שהוכר כדר רחוב על ידי הלשכה לשירותים חברתיים במשרד העבודה והרווחה.
​אישור כל חודש מהעובד הסוציאלי על שיתוף פעולה

התמכרויות

​מי זכאי לפטור?
​מה התנאים?
​איזה מסמך צריך להביא?
​מכור לאלכוהול
​מי שהוכר כמכור לאלכוהול (אלכוהוליסט) על ידי מרכז אבחון שהוסמך לכך.
​יש לגשת לסניף ביטוח לאומי לקבלת הפניה למרכז
​נגמל מאלכוהול
​​מי שנמצא במרכז שיקום וגמילה מאלכוהול באישור ובפיקוח משרד הרווחה ו/או משרד הבריאות.
​אישור שיתוף פעולה ממרכז הגמילה הרלוונטי
​מכור לסמים
​מי שהוכר כמכור לסמים (נרקומן) על ידי מרכז אבחון שהוסמך לכך.
​יש לגשת לסניף ביטוח לאומי לקבלת הפניה למרכז.
​נגמל מסמים
​​מי שנמצא במרכז שיקום וגמילה מסמים באישור ובפיקוח משרד הרווחה ו/או משרד הבריאות.
​אישור שיתוף פעולה מקהילה טיפולית

קטינים

ילד יתום או ילד הזכאי לגמלה מיוחדת - יש לצרף לטופס התביעה דו"ח סוציאלי.

קשישים

כל מי שהגיע לגיל פרישה פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה.

מצוקה כללית

מי שנקלע למצוקה חמורה עקב אסון או מקרה לא צפוי יכול להיות פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה לתקופה של עד חודשיים. לקבלת הפטור במקרה זה עליך לפנות למחלקת הבטחת הכנסה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.