ילד יתום וילד הזכאי לקצבה מיוחדת (ילד נטוש)


​ילד יתום וילד הזכאי לקצבת מיוחדת (ילד נטוש) - עשויים להיות זכאים לקצבת הבטחת הכנסה.

זכאים לקצבה

  • ילד תושב ישראל שננטש על ידי הוריו או על ידי אחד מהוריו והשני נעדר ונבצר ממנו למלא את חובותיו כהורה. 
  • ילד יתום.
  • ילד שנטש את בית הוריו.
  • ילד הזכאי לקצבת שאירים, עשוי להיות זכאי לקצבת השלמת הכנסה, אם הוא אינו חי עם ההורה השני.
פרטים על תנאי הזכאות, על תקופת הזכאות ועל אופן הגשת התביעה תמצאו באתר בקישור זה.

אינם זכאים לקצבה

  • ילד מאומץ. 
  • ילד שנמצא במסגרת הכוללת לינה וממומנת על ידי המדינה (כגון פנימייה או משפחה אומנת), אינו זכאי לקצבה. אולם ילד הנמצא בפנימייה זכאי לתשלום הקצבה בזמן שהוא יוצא לחופשה מהמוסד.