ילדים נטושים


ילד תושב ישראל שננטש על ידי הוריו או על ידי אחד מהוריו והשני נעדר ונבצר ממנו למלא את חובותיו כהורה כלפי הילד,  וכן ילד שעלה לארץ בלי הוריו עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה לילד יתום או נטוש.

אינם זכאים לקצבה:

  • ילד הזכאי לקצבת שאירים, אינו זכאי לקצבת הבטחת הכנסה.
  • ילד  מאומץ וילד שנמצאי במסגרת הכוללת לינה וממומנת על ידי המדינה (כגון פנימיה או משפחה אומנת), אינו זכאי לקצבה. ואולם ילד הנמצא במוסד זכאי לתשלום הקצבה בזמן שהוא יוצא לחופשה מהמוסד.

ילדים שנטשו את בית הוריהם

גם ילדים שנטשו את בית הוריהם עשויים להיות זכאים לקצבת הבטחת הכנסה, ובלבד ושהם עונים על תנאי הזכאות לקצבה לילד יתום או נטוש.

פרטים על תנאי הזכאות, על תקופת הזכאות ועל אופן הגשת התביעה תמצאו בקצבת הבטחת הכנסה לילד יתום או נטוש.