ילד יתום וילד הזכאי לקצבה מיוחדת (ילד נטוש)


​ילד יתום וילד הזכאי לקצבת מיוחדת (ילד נטוש) - עשויים להיות זכאים לקצבת הבטחת הכנסה.

ילד יתום וילד הזכאי לקצבה מיוחדת (ילד נטוש)

תושב/ת ישראל שעזב את בית הוריו לפני שמלאו לו 18 כי לא יכלו לגדל אותו בגלל פטירה, אשפוז, מאסר, מעצר או בעיות תפקודיות שונות - עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה לילד יתום או לקצבה מיוחדת (ילד נטוש).

 • ילד יתום הוא ילד ששני הוריו נפטרו או שאחד מהוריו נפטר, וההורה השני אינו יכול למלא את חובותיו כהורה באופן קבוע.
  שימו לב, ילד שאחד מהוריו נפטר והוא מקבל קצבת שאירים עשוי להיות זכאי גם לקצבת השלמת הכנסה אם ההורה השני אינו מסוגל לתפקד כהורה והילד אינו חי עימו.
 • ילד הזכאי לקצבה מיוחדת (ילד נטוש) הוא ילד שלפחות אחד מהוריו הוא תושב ישראל ושני הוריו נטשו אותו, או שאחד מהוריו נטש אותו וההורה השני נעדר או שאינו יכול למלא את חובותיו כהורה באופן קבוע.

מי זכאי לקצבה?

לקצבה זכאי ילד שעזב את בית הוריו כי הם לא יכלו לגדל אותו.

 • ילד המתגורר בפנימייה  –עשוי להיות זכאי לקצבה רק בתקופות שבהן הוא שוהה מחוץ לפנימייה, כלומר בחופשות בנות 15 ימים ויותר (בחופש הגדול, בחגי תשרי, בפסח ובחגים דומים במגזר הנוצרי והמוסלמי).
 • ילד שמתגורר אצל קרובי משפחה  – עשוי להיות זכאי לקצבה עד שקרובי משפחתו יאושרו כמשפחת אומנה.

מי אינו זכאי לקצבה?

 • ילד שנמצא במשפחת אומנה.
 • ילד מאומץ שחי עם הוריו המאמצים.
 • חייל צה"ל (יכול לקבל מעמד של חייל בודד. למידע נוסף יש לפנות למוקד חיילים בודדים, בטלפון 1111 שלוחה 2, 24 שעות ביממה).

עד איזה גיל אפשר לקבל את הקצבה?

הקצבה משולמת לילדים עד גיל 18, אבל ילד שננטש או התייתם לפני שמלאו לו 18 יהיה זכאי לקצבה גם מעל גיל 18 במקרים הבאים:

 • הוא משלים השכלה תיכונית או לומד במכינה קדם צבאית – עד גיל 20.
 • הוא מתנדב במסגרת שנת שירות למען הקהילה מטעם גוף שהוסמך לכך – עד גיל 21.
 • הוא משרת בשירות לאומי או לומד בעתודה טכנולוגית או אקדמית – עד גיל 24.

מי שאינו עונה על התנאים האלה – זכאותו לקצבה תיבדק לפי תנאי הזכאות הרגילים להבטחת הכנסה.

מה סכום הקצבה החל ב- 01.01.2024?

סכומי הקצבה הם:

 • לילד אחד – 2,294 ש"ח
 • לשני ילדים – 3,361 ש"ח
 • עבור כל ילד נוסף – 981 ש"ח

איך מגישים תביעה לקצבה?

לקבלת הקצבה יש למלא תביעה ולשלוח אותה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, עם המסמכים הנדרשים באחת מהדרכים הבאות:

שימו לב, קצבת הבטחת הכנסה משולמת מחודש הגשת התביעה בלבד. לכן, כדי לא לעכב את מועד הזכאות לקצבה מומלץ להגיש את התביעה גם בלי המסמכים הנדרשים ולצרף את המסמכים מאוחר יותר.

מי מגיש את התביעה ולמי היא משולמת?

את התביעה יכולים להגיש המשפחה המטפלת בילד, אפוטרופוס של הילד, עובד סוציאלי או הילד עצמו, לפי הפירוט הבא.

שימו לב, עובד סוציאלי שמגיש תביעה עבור ילד יצרף לתביעה דוח סוציאלי המפרט את הנסיבות המשפחתיות ואת מצב הקשר עם ההורים.

ילד המתגורר בפנימייה ויוצא לחופשה (מעל 15 יום)

 • את התביעה יגישו עובד סוציאלי של הפנימייה, עובד סוציאלי משפחה או המשפחה המארחת את הילד בזמן החופשה.
  העובד הסוציאלי יצרף לתביעה טופס דיווח על יציאה לחופשה ודוח סוציאלי. 

 • שימו לב, ילד שיוצא מהפנימייה לפני שחלפו שישה חודשים מהפסקת הזכאות הקודמת לא צריך להגיש שוב תביעה, אולם עליו להגיש בקשה לחידוש זכאות להבטחת הכנסה.
 • הגמלה תשולם למשפחה המארחת את הילד.

ילד השוהה אצל משפחה בקהילה וממתין להסדר אומנה

 • את התביעה יגישו העובד הסוציאלי או המשפחה המטפלת בילד.
  העובד הסוציאלי יצרף גם את החלטת ועדת תכנון, טיפול והערכה או את תאריך הדיון בוועדה אם טרם התקיים.
  המשפחה המטפלת בילד צריכה לחתום על טופס הסכמה והתחייבות לקבלת גמלה ולצרפו לטופס התביעה.
  בטופס זה המשפחה מתחייבת להחזיר את סכומי הגמלה אם יאושרו דמי אומנה לאותם חודשי זכאות
 • הגמלה תשולם לאפוטרופוס או למי שימונה כמקבל הגמלה על ידי הביטוח הלאומי (בדרך כלל המשפחה המטפלת בילד).
 • תקופת הזכאות היא עד שישה חודשים או עד אישור דמי האומנה – המוקדם ביניהם.

ילד השוהה בהסדר זמני – מקלט קהילתי

 • את התביעה יגיש העובד הסוציאלי המטפל במקרים אלו.
 • הגמלה תשולם לאפוטרופוס או למי שימונה כמקבל הגמלה על ידי הביטוח הלאומי (בדרך כלל המשפחה המטפלת בילד). המשפחה המטפלת בילד צריכה לחתום על טופס הסכמה והתחייבות לקבלת גמלה ולצרפו לטופס התביעה.
  בטופס זה המשפחה מתחייבת להחזיר את סכומי הגמלה אם יאושרו דמי אומנה לאותם חודשים.
 • תקופת הזכאות היא עד שישה חודשים או עד אישור דמי האומנה – המוקדם ביניהם.

צעיר מעל גיל 18 שעזב את בית הוריו עוד לפני שמלאו לו 18

 • את התביעה יגישו הצעיר או העובד הסוציאלי המטפל.
 • אם הצעיר נמצא במסגרת שירות לאומי, מכינה קדם צבאית, שנת שירות או עתודה לפני שירות צבאי, גם העובד הסוציאלי של המסגרת יכול להגיש את התביעה. במקרה זה יש לצרף לתביעה גם דוח סוציאלי וכן מסמכים המאשרים את תקופת השירות הלאומי וגובה המלגה מעמותת השירות הלאומי, את תקופת הלימודים במכינה הקדם צבאית, את מועד שנת השירות או את דחיית השירות בצה"ל והלימודים בעתודה.
 • הגמלה תשולם לצעיר עצמו.

האם קיימות זכאויות נוספות בביטוח הלאומי?

חשוב להיפגש עם נציג הבטחת הכנסה בסניף הביטוח הלאומי כדי לבדוק את כל הזכויות הנוספות המגיעות לילד, בהן קצבת שאירים, דמי מחיה, מענק בר מצווה או בת מצווה, מענק פטירה, קצבת אלימות במשפחה, קצבת תלויים, מענק לימודים וחיסכון לכל ילד.