ילדים יתומים

הביטוח הלאומי דואג לילדים שאחד מהוריהם נפטר או ששני הוריהם נפטרו, ומשלם להם קצבאות חודשיות בהתאם לנסיבות הפטירה של ההורה. כמו כן נוסף על הקצבה משלם הביטוח הלאומי לילדים שלומדים בתיכון דמי מחיה.

הביטוח הלאומי משלם ליתומים בגיל 6 - 18 מענק לימודים פעם בשנה בתחילת שנת הלימודים.

ילדים יתומים, בנים בגיל 13 ובנות בגיל 12 מקבלים מהביטוח הלאומי מענק חד-פעמי.

לרשותכם מחשבון שבאמצעותו תוכלו לבדוק את האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת.