דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

נפגעי עבודה

ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד. לשם כך משלם להם הביטוח הלאומי דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים. 
אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, הוא יהיה זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה יופיע.   
בנוסף הנפגע בעבודה זכאי לקבל טיפול רפואי חינם בשל תוצאות הפגיעה.
אם נפטר הנפגע כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם לבני משפחתו קצבה או מענק.

 

מי מבוטח?

למידע נוסף

אלה המבוטחים בביטוח נפגעי עבודה:

  • עובד שכיר (חוץ משוטר, סוהר ועובד שירותי הביטחון).
  • עובד עצמאי, בתנאי שהוא רשום במוסד לביטוח לאומי.
  • מי שנמצא בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי (במקום שאושר בתקנות הביטוח הלאומי).
  • מי שנבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה (בשעת הבחינה בלבד).
  • מי שמתאמן לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום.
  • אסיר, עציר או חוסה במעון על פי חוק הנוער, העובדים בעבודה שאינה מן השירותים הרגילים של מקום הימצאם.
  • מי ששכרו נקבע על פי החוק, כגון חבר כנסת.

 

מהי פגיעה בעבודה?

למידע נוסף

פגיעה בעבודה, המזכה בגמלאות נפגעי עבודה, היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי.

דמי פגיעה

למידע נוסף
דמי פגיעה הם תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה (מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע), ובתנאי  שאינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה (הכול על פי אישור רפואי).

 

טיפול רפואי

למידע נוסף

מבוטח שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה (מתאונת עבודה או מחלת מקצוע) זכאי לטיפול רפואי חינם - כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מהפגיעה. לשם קבלת הטיפול, על העובד השכיר לפנות לקופת חולים עם  טופס הפנייה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי בל /250 ; העובד העצמאי יקבל  טופס בקשה לטיפול רפואי בקופת חולים בל/ 283.

סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על-ידי הרופא המטפל במבוטח מטעם קופת חולים.

גמלת נכות מעבודה

למידע נוסף

​מי שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה והוכרה תביעתו לדמי פגיעה, ונותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה- קצבה או מענק. על המבוטח להופיע בפני ועדה רפואיתשתקבע את דרגת נכותו, ובהתאם לכך תשולם לו קצבה חודשית או  מענק בהתאם להוראות החוק

גם מבוטח שחזר לעבודה או לא נעדר מהעבודה יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.

זכויות בני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה

למידע נוסף

בני משפחתו של מבוטח, שהיה עובד שכיר או עובד עצמאי, ונפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה (תאונת עבודה או מחלת מקצוע) עשויים להיות זכאים לגמלת תלויים (קצבה או מענק).

בני המשפחה הזכאים לגמלת תלויים הם אלמן או אלמנה וילדים של המבוטח, העונים  על תנאי הזכאות.  בתנאים מסוימים יהיו זכאים לגמלה הורים, אחים, סב או סבתא, שהמבוטח היה מפרנסם.

זכויות מיוחדות לבעלי דרגת נכות גבוהה

למידע נוסף

שיקום מקצועי לנפגעי עבודה

למידע נוסף

ערעור על החלטות המוסד

למידע נוסף

ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל

למידע נוסף

מוקדי מידע לבטיחות וגיהות בעבודה

אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת

למידע נוסף

סימולטור הטבות למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי במוסדות וארגונים אחרים

למידע נוסף

מידע לעובד זר

עובד זר יצרף לתביעה לדמי פגיעה אשרת שהייה בתוקף וצילום של הדרכון.

בזמן הפגיעה, על המעסיק למלא לעובד טופס בל/250 לשם הפנייתו לטיפול רפואי.

עובד זר שנפגע בעבודתו אצל מעסיקו, יחולו עליו התנאים שחלים על עובד שכיר.

תביעה לדמי פגיעה בל/211  ניתן להגיש בכל אחד מסניפי הביטוח הלאומי, והיא תטופל בסניף על פי כתובת מקום המגורים של העובד הזר בארץ.

מידע נוסף לעובד זר

מידע למעסיק

למידע נוסף
 
ספר המבחנים לנפגעי עבודה

יד מכוונת - ייעוץ והכוונה לועדות רפואיות
Please Wait