נפגעי עבודה

ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד. לשם כך משלם להם הביטוח הלאומי דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים. 
אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, הוא יהיה זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה יופיע.   
בנוסף הנפגע בעבודה זכאי לקבל טיפול רפואי חינם בשל תוצאות הפגיעה.
אם נפטר הנפגע כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם לבני משפחתו קצבה או מענק.


מה עליי לעשות אם נפגעתי בעבודה?

 •  
  תנאי זכאות ומידע נוסף ניתן למצוא כאן
 • שכיר – על המעסיק להפנות אותך לקבלת טיפול רפואי
  טופס בל/250 
  עצמאי – עליך למלא טופס הפנייה לטיפול רפואי טופס בל/283
 • יש למלא
  תביעה לדמי פגיעה.
  אפשר לצרף
  טופס בל/284 מלא וחתום על ידי המעסיק.
  יש לצרף מסמכים רפואיים.
 • ניתן לעקוב אחר הטיפול בתביעה
  באתר שירות אישי (נפתח בחלון חדש)
 • הודעה על ההחלטה שהתקבלה תופיע באתר שירות אישי
 • אם אושרה תביעתך, ישולמו לך או למעסיקך דמי פגיעה על סמך אישורים רפואיים ועד 91 ימים מיום הפגיעה.
   שים לב, אישור הכרה על הפגיעה יופיע באתרשירות אישי
 • לקבלת החזר על הוצאות הקשורות לפגיעה, עליך לגשת לקופת החולים שלך עם אישור ההכרה וקבלות על הטיפול.
 • או אם יש לך אישורים רפואיים לתקופה שמעבר ל-91 ימים, מומלץ להגיש
  תביעה לנכות מעבודה,
  ועדה רפואית שאליה תוזמן תיקבע לך אחוזי נכות עקב הפגיעה.