גמלת נכות מעבודה

​מי שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה והוכרה תביעתו לדמי פגיעה, ונותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה- קצבה או מענק. על המבוטח להופיע בפני ועדה רפואית שתקבע את דרגת נכותו, ובהתאם לכך תשולם לו קצבה חודשית או  מענק בהתאם להוראות החוק

גם מבוטח שחזר לעבודה או לא נעדר מהעבודה יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.