גמלת נכות מעבודה

​נפגע בעבודה שתביעתו לדמי פגיעה אושרה, ונותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה- קצבה או מענק. 
על המבוטח להופיע בפני ועדה רפואית שתקבע את דרגת נכותו, ובהתאם לכך תשולם לו קצבה חודשית או מענק.
אפשר לקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות בחינם במרכזי יד מכוונת.

גם מבוטח שחזר לעבודה או לא נעדר מהעבודה יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.