גמלת נכות מעבודה

​נפגע בעבודה שתביעתו לדמי פגיעה אושרה, ונותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה- קצבה או מענק. 
על המבוטח להופיע בפני ועדה רפואית שתקבע את דרגת נכותו, ובהתאם לכך תשולם לו קצבה חודשית או מענק.
אפשר לקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות בחינם במרכזי יד מכוונת.

גם מבוטח שחזר לעבודה או לא נעדר מהעבודה יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.


מה עליי לעשות אם נשארה לי נכות עקב הפגיעה בעבודה?


 • יש למלא תביעה לנכות מעבודה,ולצרף מסמכים רפואיים עדכניים (במידה ויש).
 • לאחר הגשת התביעה תוזמן לוועדה רפואית, שתיקבע את דרגת הנכות עקב הפגיעה.
 • ניתן לעקוב אחר הטיפול בתביעה באתר שירות אישי.
 • הודעה על ההחלטה שהתקבלה בוועדה תופיע באתר שירות אישי
  באפשרותך להגיש ערעור על החלטת הוועדה.
 • אם הוועדה הרפואית אישרה לך אחוזי נכות מזכים - ישולם לך מענק חד פעמי או קצבה חודשית.
 • לקבלת החזר על הוצאות הקשורות לפגיעה, עליך לגשת לקופת החולים שלך עם אישור ההכרה וקבלות על הטיפול.
 • אם חלה החמרה במצבך הרפואי או שהתגלה ליקוי חדש הנובע מהפגיעה שהוכרה - באפשרותך להגיש בקשה להחמרת מצב לצורך הגדלת דרגת הנכות.
 • אם נקבעו לך דרגות נכות מכמה תאונות עבודה וקיבלת עבורם תשלום – נוכל, במקרים מסוימים, לצרף את דרגות הנכות,לצורך הגדלת הנכות.
 • אם נקבעה לך נכות זמנית נמוכה מ-100% ועקב נכותך אינך מסוגל לעבוד בכל עבודה שהיא ואין לך הכנסות מעבודה - באפשרותך להגיש בקשה להכרה כ"נכה נזקק", ולקבל דרגת נכות זמנית בשיעור של 100%.
 • מקבל קצבת נכות מעבודה שיש לו דרגת נכות גבוהה או מוגבלות ברגליים- עשוי להיות זכאי גם לקצבה מיוחדת או מענק מיוחד לכיסוי הוצאות מיוחדות ולסיוע בטיפול אישי.