קצבאות נוספות לבעלי דרגת נכות גבוהה או מוגבלות ברגליים


מקבל קצבת נכות מעבודה עשוי להיות זכאי גם לקצבאות האלה:

קצבה מיוחדת

קצבה חודשית מיוחדת או מענק מיוחד, לכיסוי הוצאות מיוחדות ולסיוע בטיפול אישי.

תנאי הזכאות לקצבה מיוחדת

  • דרגת  נכותך היא 75% ויותר לצמיתות, או דרגת נכותך היא 65% עד 74% לצמיתות, ועקב הנכות אתה מתקשה בהליכה (מותנה באישור של רופא הביטוח הלאומי).
    אם נקבעה לך נכות זמנית- תוכל לקבל קצבה מיוחדת אם רופא הביטוח הלאומי יאשר כי תישאר לך דרגת נכות של 75% לפחות לצמיתות.
  • על פי חוות דעת של פקיד השיקום ולאחר התייעצות עם מומחים- נקבע שיש לך צרכים הנובעים מנכותך המוכרת, בסיוע בטיפול אישי וכיסוי הוצאות מיוחדות.

הגשת תביעה לקצבה מיוחדת

תביעה למענק מיוחד או לקצבה מיוחדת יש לשלוח למחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום מגוריך, בטופס תביעה לתשלום מענק מיוחד קצבה מיוחדת. לתביעה יש לצרף תוכניות מפורטות לשימוש במענק או בקצבה ואת כל האישורים המתאימים.
ניתן להגיש את תביעה ישירות לסניף גם באמצעות האתר/ שליחת מסמכים.

לפרטים נוספים על זכויות והטבות בתחום השיקום לחץ כאן.

אם אינך זכאי לקצבה מיוחדת, באפשרותך לבדוק זכאות לקצבת שירותים מיוחדים

קצבת שירותים מיוחדים

לקצבת שירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים מגיל 18 עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי, וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ווהיגיינה אישית) במשק הבית או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

תנאי הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים למקבל קצבת נכות מעבודה

  • נקבעה לך נכות רפואית לעניין נכות כללית בשיעור של 75% (בקביעת הנכות הרפואית לעניין נכות כללית נלקחים בחשבון כל הליקויים הרפואיים ולא רק אלה הנובעים מהפגיעה בעבודה). 
  • אינך מקבל קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מהביטוח הלאומי, ואינך מקבל תשלום עבור טיפול אישי או עבור עזרה בבית על פי חוק כלשהו.
  • הכנסתך החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע - 52,755 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

למידע נוסף על קצבת שירותים מיוחדים ולהגשת תביעה לקצבה לחץ כאן

ניידות

הביטוח הלאומי מעניק מגוון הטבות למבוטחים עם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות, כדי לסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. מרבית ההטבות ניתנות לבעלי רכב, אולם ניתנות הטבות גם למי שאינם בעלי רכב.

ההטבות משולמות מכספי משרד האוצר, על-פי הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר לביטוח הלאומי.

אם ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות קבעה שיש לך ליקוי בגפיים התחתונות, בהתאם לרשימת הליקויים המוגדרת,
תוכל להגיש תביעה להטבות בניידות.

למידע נוסף בנושא ניידות  לחץ כאן