הגשת התביעה

כדי לקבל הטבות בניידות עליך להגיש למשרד הבריאות בקשה לבדיקה בוועדת ניידות.

ביטוח לאומי יקבל את הפרוטוקול הרפואי ממשרד הבריאות ויכיר בו כתביעה להטבות בניידות - למי שקיבל אחוזים מזכים.

 ItemsList