בעלי תפקידים

הביטוח הלאומי הינו תאגיד על פי חוק, שנתון לפיקוחו של שר העבודה ולביקורת של מבקר המדינה. השר ממונה על ביצוע חוק הביטוח הלאומי, מוסמך להתקין תקנות על פיו ועומד בראש מועצת הביטוח הלאומי.