בעלי תפקידים

המוסד לביטוח לאומי הינו תאגיד על פי חוק, שנתון לפיקוחו של שר הרווחה ולביקורת של מבקר המדינה. השר ממונה על ביצוע חוק הביטוח הלאומי, מוסמך להתקין תקנות על פיו ועומד בראש מועצת הביטוח הלאומי.

 ItemsList