הלשכה המשפטית

העבודה המשפטית בביטוח הלאומי היא מהמאתגרות במגזר הציבורי, זאת בשל תפקידו הייחודי של הביטוח הלאומי כמוסד לביטחון סוציאלי, שאחראי על מתן זכויות חברתיות וסוציאליות לאזרחי מדינת ישראל.

ללשכה המשפטית בביטוח הלאומי מספר לשכות ברחבי הארץ: הלשכה המשפטית הראשית במשרד הראשי בירושלים וחמש לשכות משפטיות אזוריות- בירושלים, באר שבע, תל אביב, חיפה ונוף הגליל.