נפגעי פעולות איבה

​​נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם זכאים לתגמולים כספיים ולהטבות שונות כדי לסייע להם ולתמוך בהחלמתם.
מיד לאחר האירוע, עובדי השיקום (עובדים סוציאליים עם הכשרה מיוחדת) ייצרו קשר עם הנפגעים ועם בני משפחותיהם, ויעמדו לרשותם במתן ייעוץ, הדרכה והכוונה בכל בעיה: נפשית, חברתית ומשפחתית ובמיצוי זכויותיהם.