דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

נפגעי פעולות איבה

​​נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם זכאים, על פי החוק, לתגמולים כספיים ולהטבות שונות, המיועדים לסייע להם ולתמוך בהחלמתם – כגון תגמולים חודשיים, שיקום, מענקים שנתיים ומענקים חד פעמיים. הזכאות נקבעת על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל- 1970. התגמולים הכספיים נקבעים על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט-1959, והם מחושבים בדרך כלל על פי שכרם של עובדי מדינה בדירוג המנהלי ומתעדכנים בהתאם לעדכונים במשק (הסכמי עבודה או תוספות יוקר).
 

מרכזי סיוע לנפגעי חרדה

למידע נוסף

הביטוח הלאומי בשיתוף עם משרד הבריאות פתחו מרכזי סיוע לנפגעי חרדה, כדי לתת מענה מיידי למי שנחשף לאירוע איבה, ובעקבותיו חש תסמיני חרדה.

שיפורים בהסכם עם בתי המלון לזכאים לחמי מרפא

אנו שמחים לבשר כי החל מינואר 2016 הגענו להסכם חדש עם השטיח המעופף המשפר את תנאי המכרז שזכו בו .

להלן השיפורים:

 • מאגר בתי המלון  הורחב ונוספו בתי מלון להסכם
 • הקצאת מספר החדרים הוגדלה
 • הושגו  הנחות משמעותיות לבני זוג של הזכאים (שאינם במימון המוסד)

אנו מקוים כי מעתה ואילך תוכלו ליהנות מהשיפורים

למימוש זכאותכם לחמי מרפא  , אנא פנו למוקד  חברת "השטיח המעופף" לטלפון : 03-5130222 .

הסבר על הזכאות לחמי מרפא ניתן למצוא בפרק ההטבות לנכים מפעולות איבה

מהי פגיעת איבה ?

פגיעת איבה היא אחת מאלה:

 • פגיעה מפעולות איבה של כוחות אויב, לרבות פעולות איבה שאירעו מחוץ לישראל, ומטרתן הייתה פגיעה בעם היהודי.
 • פגיעה בשגגה מידי אדם עקב פעולות איבה של כוחות אויב, או פגיעה בשגגה בנסיבות שהיה בהן מקום לחשש סביר שתבוצע פעולת איבה.
 • פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולות איבה של כוחות אויב, או פגיעה מנשק שהיה מיועד נגד פעולה כזאת, חוץ מפגיעה שנפגע בה אדם בן 18 ומעלה, בזמן שהוא עושה מעשה פשע או עובר עבירה שיש בה זדון או רשלנות פושעת.
 • בעקבות תיקון בחוק, פגיעה שאירעה בחוץ לארץ לאחר 1.4.2012 תוכר כפגיעת איבה, גם אם מטרתה העיקרית או המשנית לא היתה פגיעה בישראל או בעם היהודי, ובתנאי שפעולת האיבה התרחשה על ידי ארגון שאחת ממטרותיו היא פגיעה בישראל, באזרחי ישראל או ביהודים. הזכאות לתגמולים תהיה מ - 1.4.2017.

תנאי זכאות

למידע נוסף
  • אתה תושב/ת ישראל (בין אם הפגיעה קרתה בישראל או בשטחי יהודה, שומרון ועזה, ובין אם מחוץ לישראל).
  •  אתה בעל אזרחות ישראלית והפגיעה קרתה בישראל או בשטחי יהודה שומרון ועזה.
  • אתה בעל אזרחות ישראלית וטרם חלפה שנה מהמועד בו חדלת להיות תושב ישראל ונפגעת מחוץ לישראל.
  • אינך בעל אזרחות ישראלית, אך נכנסת לישראל כחוק לפי חוק הכניסה לישראל, או שאינך זקוק לאשרה (כגון בעלי דרכון דיפלומטי או תיירים ממדינה שישראל פטרה אותה מחובת אשרה וכו’) - ונפגעת בשטח מדינת ישראל או בשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה.
  • אתה תושב השטחים בעל תעודת זהות ישראלית, ונפגעת בתחום הקו הירוק.
  • אתה תושב השטחים ויש לך היתר כניסה ממפקד כוחות הצבא בשטח, ונפגעת בתחום הקו הירוק.
  • אתה תושב חוץ ונפגעת תוך כדי ועקב עבודתך אצל מעביד ישראלי בחו"ל.
  • אם נפגעת בפגיעת איבה בחו"ל ואתה זכאי לפיצוי לפי דיני המדינה שבה נפגעת או הארץ שבה אתה תושב - אינך זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

קשר מיידי לאחר האירוע

מיד לאחר האירוע, ייצרו עובדי השיקום (עובדים סוציאליים בעלי הכשרה מיוחדת) קשר עם הנפגעים ועם בני משפחותיהם, ומעתה ואילך יעמדו לרשותם במתן ייעוץ, הדרכה והכוונה בכל בעיה: נפשית, חברתית ומשפחתית. בנוסף, ידריכו העובדים את בני המשפחה כיצד לממש את הזכויות והשירותים השונים המגיעים להם.

החזר הוצאות לבני המשפחה

למידע נוסף
מחלקת שיקום מטפלת בהחזר הוצאות לבני המשפחה של נפגעי פעולות איבה. הסיוע ניתן לבני משפחה מדרגה ראשונה.

הגשת תביעה לתגמול בתקופת הטיפול הרפואי (תט"ר)

למידע נוסף
תביעה לתגמול בעת טיפול רפואי (תט"ר) יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך על גבי טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
יש להגיש את התביעה בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכויותיכם לתגמולים.

תגמול בתקופת הטיפול הרפואי (תט"ר)

למידע נוסף

נפגע בפעולת איבה שאינו כשיר לעבודה (על פי תעודה רפואית ובאישור רופא המוסד), זכאי בתקופה זו לתגמול המכונה תגמול טיפול רפואי (תט"ר). ובתנאי שלא משולם לו שכר או פיצוי אחר בתקופה זו.
מהתגמול ינוכו קצבאות אחרות המשולמות לו באותה תקופה.

תקופת התשלום: עד 9 חודשים מיום הפגיעה. התשלום לאחר 9 חודשים מותנה באישור הלשכה לייעוץ רפואי בביטוח הלאומי.

 

טיפול רפואי

למידע נוסף

הטיפול הרפואי בנפגע פעולת איבה כולל אשפוז וטיפול בפגיעות שנגרמו כתוצאה מהפיגוע (כולל טיפולי שיניים לנפגעים, תרופות, מכשירי עזר רפואיים, החלמה ושיקום). טיפול רפואי ניתן לקבל בבתי החולים הממשלתיים ובקופות החולים, על סמך אישור המוסד לביטוח לאומי שהפגיעה הוכרה כפגיעת איבה ועל סמך התחייבות כספית מן המוסד.

הנפגע זכאי גם לקבל עזרה ראשונה ממגן דוד אדום ומכל רופא או מוסד רפואי הסמוכים למקום הפגיעה.

המוסד לביטוח לאומי אינו מחזיר הוצאות על טיפול רפואי פרטי.

 

טיפול פסיכולוגי

למידע נוסף
נוסף על הסיוע הנפשי הניתן על ידי עובדי השיקום, נכים המתקשים בתפקודם היומיומי זכאים למימון טיפול נפשי על ידי פסיכולוג, זאת כאשר להערכת עובד השיקום הטיפול עשוי לשפר את מצבם הרגשי והתפקודי ולתרום להצלחת התוכנית השיקומית. מימון הטיפול מותנה בהסכמה בין הזכאי לבין עובד השיקום לגבי הבעיות שבהן יש לטפל, יעדי הטיפול, הערכת היכולת להיעזר בטיפול, וכן סוג, תדירות ומשך הטיפול.

הגשת התביעה לתגמול נכות

למידע נוסף
תביעה לקבלת תגמולים יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים על גבי טופס בקשה לקביעת דרגת נכות ותשלום תגמול נכות, והיא מותנית באישור הרשות המאשרת במשרד הביטחון. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

התגמול יופקד לחשבון הבנק של התובע ב–1 בכל חודש, עבור החודש הקודם. אם ברצונכם לשנות את מקום התשלום עליכם להגיש בקשה על גבי  טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים.

את התביעה לתגמול יש להגיש בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכויותיכם לתגמולים.

קביעת דרגת הנכות

למידע נוסף

נפגע בפעולת איבה שהגיש תביעה לתגמול נכות, יוזמן להופיע לפני ועדה רפואית, שבסמכותה לקבוע את דרגת נכותו לתקופה זמנית או קבועה, לפי חומרת הפגיעה.

סימולטור לחישוב דרגת נכות משוקללת

למידע נוסף

שאלון שביעות רצון מהוועדה הרפואית

למידע נוסף

ערר על החלטת הוועדה הרפואית

למידע נוסף
אם החלטת הוועדה הרפואית אינה מניחה את דעתכם, תוכלו לערער על כך לפני הוועדה הרפואית העליונה. עליכם להגיש את הערר בתוך חודשיים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה (במצבים מיוחדים ניתן להאריך את המועד בחודש נוסף. לאחר מכן אין עוד אפשרות חוקית לטפל בערעור).

 

תגמולי נכות

למידע נוסף
לתגמולי נכות זכאים נכים שנפגעו מפעולת איבה, וועדה רפואית קבעה להם דרגת נכות זמנית או קבועה בשיעור של 10% ומעלה (דרגת נכות פחותה מ- 10% אינה מזכה בתגמול). התגמולים משולמים בדרך של מענק חד פעמי או בדרך של תגמול חודשי.

תשלומים מיוחדים לנכים שאין להם הכנסות

למידע נוסף

תשלומים מיוחדים מיועדים לנכים אשר עקב נכותם המוכרת מפגיעת האיבה אין להם הכנסה מספקת למחייה. נכה המבקש לקבל תשלום מיוחד ימלא טופס תביעה ויצרף אליו אישורי הכנסות, אישורים רפואיים ואישורים רלוונטיים נוספים בהתאם לסוג התשלום המיוחד המבוקש. הזכאות לקבלת תשלום מיוחד נקבעת על סמך עמידה בקריטריונים מוגדרים, ומותנית בשיתוף פעולה במסגרת תהליך השיקום. הזכאות לתשלום היא מיום הגשת התביעה.

בחירה בין תגמולים

למידע נוסף

נכה הזכאי, עקב אותו מאורע, לתגמול נכות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ובנוסף לאחד התגמולים הבאים, עליו לבחור באחד מהם:

 • נכות כללית.
 • כל תגמול אחר ממשרד האוצר (למעט פיצויים מגרמניה).
 • פיצויים לפי חוק הנזיקין האזרחיים – אם הנכות נגרמה בידי גורם אזרחי.
 • פגיעת איבה שהיא גם תאונת עבודה – אם פגיעת האיבה אירעה בשעות העבודה, או בדרך מהבית לעבודה או מהעבודה לבית.

הטבות ומענקים

למידע נוסף
מענקים והטבות למי שנפגע בפעולת איבה:

סיוע מיוחד לעיוורים

למידע נוסף

תגמולים והטבות לנכים המתגוררים בחוץ לארץ

למידע נוסף

נכים המתגוררים דרך קבע בחוץ לארץ זכאים לתגמול חודשי בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו להם בוועדה הרפואית, וכמפורט בפרק תגמולי נכות, זאת בתנאי שיגישו פעם בשנה "אישור חיים" מאושר על ידי נציגות ישראלית או נוטריון.

להלן רשימת ההטבות שזכאים להן נכים התגוררים דרך קבע בחוץ לארץ. הזכאות היא בהתאם לאחוזי הנכות וכמפורט בפרקים - הטבות ומענקים, טיפול פסיכולוגיוסיוע בשיקום.

ערעור על החלטת המוסד

למידע נוסף

סיוע בשיקום

למידע נוסף

תגמולים והטבות למשפחות הנספים בפעולות איבה

למידע נוסף
על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל–1970, משפחות הנספים בפעולות איבה זכאים לתגמולים, לשיקום, למענקים ולהטבות. שיעורי התגמולים המשולמים למשפחות הנספים נקבעים על פי "חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י – 1950".  עובדי השיקום בסניפי המוסד יוצרים קשר עם המשפחות מיד לאחר הפיגוע ועומדים לרשות הזכאים במתן ייעוץ, הדרכה והכוונה בכל בעיה הכרוכה בשיקומם מבחינה נפשית, חברתית ומשפחתית ובנוגע לדרכי מימוש הזכויות והשירותים השונים.

אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת

למידע נוסף

סימולטור הטבות למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי במוסדות וארגונים אחרים

למידע נוסף

רגשות ותחושות - אגרת לנפגעי חרדה

למידע נוסף
 

Please Wait