נפגעי פעולות איבה

​​נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם זכאים לתגמולים כספיים ולהטבות שונות כדי לסייע להם ולתמוך בהחלמתם.
מיד לאחר האירוע, עובדי השיקום (עובדים סוציאליים עם הכשרה מיוחדת) ייצרו קשר עם הנפגעים ועם בני משפחותיהם, ויעמדו לרשותם במתן ייעוץ, הדרכה והכוונה בכל בעיה: נפשית, חברתית ומשפחתית ובמיצוי זכויותיהם.

מה עליי לעשות אם נפגעתי בפעולת איבה?

 • מידע על תנאי הזכאות ניתן למצוא מידע על תנאי הזכאות ניתן למצוא
 • יש למלא טופס הודעה על פגיעה והכרה כנפגע פעולות איב ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.
 • התביעה והמסמכים שהגשת לנו, מועברים לאישור הרשות המאשרת במשרד הביטחון, שקובעת אם מדובר באירוע איבה ואם להכיר בך כנפגע איבה.
 • הודעה על ההחלטה שהתקבלה תופיע באתר האישי/מכתבים.
 • בבתי החולים הממשלתיים ובקופות החולים, אם קיבלת אישור הכרה והתחייבות כספית מהביטוח הלאומי. מידע נוסף ניתן למצוא כאן.
 • אם עקב הפגיעה אתה נמצא בתקופת מחלה או בטיפולים שמונעים ממך לעבוד.
  לקבלת התגמול יש למלא תביעה לתגמול טיפול רפואי.
  מידע נוסף ניתן למצוא כאן
 • באפשרותך להגיש בקשה לקביעת דרגת נכות ולצרף מסמכים רפואיים. תוזמן לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות. מידע נוסף ניתן למצוא כאן.