נפגעי פעולות איבה

​​נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם זכאים לתגמולים כספיים ולהטבות שונות כדי לסייע להם ולתמוך בהחלמתם.
מיד לאחר האירוע, עובדי השיקום (עובדים סוציאליים עם הכשרה מיוחדת) ייצרו קשר עם הנפגעים ועם בני משפחותיהם, ויעמדו לרשותם במתן ייעוץ, הדרכה והכוונה בכל בעיה: נפשית, חברתית ומשפחתית ובמיצוי זכויותיהם. לאיגרת מידע בנושא לחצו כאן.לאיגרת בנושא הכרה וקבלת תגמולים לחצו כאן

כדי להקל עליכם בתקופה זו, פתחנו עבורכם קו לסיוע מיידי בטלפון 02-6269999, וריכזנו באתר מידע על הזכויות הראשוניות המגיעות לכם.

למידע ועדכונים בעקבות המלחמה לחצו כאן.

מה עליי לעשות אם נפגעתי בפעולת איבה?

 • מידע על תנאי הזכאות ניתן למצוא כאן.
 • יש למלא טופס הודעה על פגיעה והכרה כנפגע פעולות איבה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.
 • התביעה והמסמכים שהגשת לנו, מועברים לאישור הרשות המאשרת במשרד הביטחון, שקובעת אם מדובר באירוע איבה ואם להכיר בך כנפגע איבה.
 • הודעה על ההחלטה שהתקבלה תופיע באתר האישי/מכתבים.
 • בבתי החולים הממשלתיים ובקופות החולים.
  מידע נוסף ניתן למצוא כאן.
 • אם עקב הפגיעה אתה נמצא בתקופת מחלה או בטיפולים שמונעים ממך לעבוד.
  לקבלת התגמול יש למלא תביעה לתגמול טיפול רפואי.
  מידע נוסף ניתן למצוא כאן.
 • אם נותר לך ליקוי רפואי לאחר הפגיעה - באפשרותך להגיש בקשה לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות. תוזמן לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות.
  מידע נוסף ניתן למצוא כאן.