נפגעי פעולות איבה - בקשה לתגמול לנפגע פעולות איבה ממלחמת חרבות ברזל

הטופס מיועד למי שהוכר כנפגע איבה ומבקש לקבל תגמול מהביטוח הלאומי.

בטופס זה תוכל להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה"- בהתאם למצבך הרפואי.

להלן הסבר על התגמולים:

תגמול טיפול רפואי למי שלא חזר לעבודה

התגמול ישולם לנפגע שלא עובד או שנעדר מהעבודה בשל קבלת טיפול רפואי הנובע מהפגיעה, ולא קיבל שכר או פיצוי בתקופה זו.

  • התגמול ישולם לתקופה זמנית עד להחלמה, בהתאם לאישורים רפואיים הקשורים לפגיעה.  
  • לתגמול זכאי נפגע מעל גיל 14, גם אם לא עבד לפני הפגיעה.
  • מהתגמול ינוכו תשלומי נכות כנפגע פעולות איבה, קצבאות מהביטוח לאומי, מחוק נכי המלחמה בנאצים, מחוק נכי רדיפות הנאצים ופנסיה משירות קבע בצה"ל או משירות המדינה.
  • מי שנעדר מהעבודה, והמעסיק שילם לו שכר בתקופת ההיעדרות - ימלא בקשה ידנית לתגמול טיפול רפואי הכוללת דרישת מעסיק להחזר, ונוכל לבדוק אפשרות להעביר את התגמול למעסיק. את הבקשה ניתן לשלוח באמצעות שירות "שליחת מסמכים" באתר או בסניף הקרוב למקום מגוריך.

קביעת דרגת נכות ותגמול נכות

  • תגמול נכות ישולם למי שנשארה פגיעה פיזית או רגשית שמגבילה אותו.
  • לבקשה יש לצרף אישורים רפואיים על הפגיעה. הבקשה והמסמכים הרפואיים יועברו לוועדה רפואית שתיקבע את דרגת הנכות.