קרן לילדים ונוער בסיכון

  הקרן לילדים ונוער בסיכון פועלת החל משנת 2004 לטובת קידום הטיפול בילדים ובני נוער בסיכון, ולפיתוח והטמעת תוכניות מערכתיות בתחום.

  פעילותה של הקרן מכוונת לפיתוח מענים לילדים ובני נוער הנמצאים בסיכון בשל הזנחה, התעללות, אלימות ופגיעה מינית, לרבות ילדים ובני נוער עוברי חוק, המשתמשים בסמים או החשופים לתנאי חיים מסכנים.

  הקרן בעשייתה מהווה זרוע ארוכה של המוסד לביטוח לאומי, ופועלת להשקעה חברתית בצמצום פערים חברתיים, היחלצות מעוני ושילובם העתידי של ילדים ונוער בסיכון כאזרחים יצרניים ותורמים, נטולי תלות בגמלאות המוסד.  

  לקרן שיתופי פעולה משמעותיים עם משרדי הרווחה, חינוך, בריאות, קליטה ומשרד הכלכלה, וכן מיזמים משותפים עם קרנות, ארגונים ציבוריים וארגונים עסקיים.

  בתום עשור של פעילות ונסיון רב שנצבר, אושרה הקרן בחוק הביטוח הלאומי כקרן קבע , ותקציבה הוגדל ל- 20 מליון ש"ח בשנה . 

  פניות לקרן מתקבלות רק במסגרת "קול קורא" המתפרסם באתר, ובהתאם לנושא הסיוע שנקבע בו.