דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

קרן לילדים ונוער בסיכון

  הקרן לילדים ונוער בסיכון פועלת החל משנת 2004 לטובת קידום הטיפול בילדים ובני נוער בסיכון, ולפיתוח והטמעת תוכניות מערכתיות בתחום.

  פעילותה של הקרן מכוונת לפיתוח מענים לילדים ובני נוער הנמצאים בסיכון בשל הזנחה, התעללות, אלימות ופגיעה מינית, לרבות ילדים ובני נוער עוברי חוק, המשתמשים בסמים או החשופים לתנאי חיים מסכנים.

  הקרן בעשייתה מהווה זרוע ארוכה של המוסד לביטוח לאומי, ופועלת להשקעה חברתית בצמצום פערים חברתיים, היחלצות מעוני ושילובם העתידי של ילדים ונוער בסיכון כאזרחים יצרניים ותורמים, נטולי תלות בגמלאות המוסד.  

  לקרן שיתופי פעולה משמעותיים עם משרדי הרווחה, חינוך, בריאות, קליטה ומשרד הכלכלה, וכן מיזמים משותפים עם קרנות, ארגונים ציבוריים וארגונים עסקיים.

  בתום עשור של פעילות ונסיון רב שנצבר, אושרה הקרן בחוק הביטוח הלאומי כקרן קבע , ותקציבה הוגדל ל- 20 מליון ש"ח בשנה . 

  פניות לקרן מתקבלות רק במסגרת "קול קורא" המתפרסם באתר, ובהתאם לנושא הסיוע שנקבע בו.

 

אודות הקרן

   תחומי הפעילות של הקרן כוללים :

 • פיתוח והטמעת תכניות מערכתיות להתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז בקרב ילדים בסיכון.
 • פיתוח והטמעת מודל "עתיד בטוח" להקניית מסוגלות ואופק תעסוקתי לנוער בסיכון.
 • פיתוח והפעלת מרכזים לטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית, בשיתוף עם קרן רש"י ומשרד הרווחה.
 • פיתוח והטמעת תכניות לבני נוער בקצה הרצף (מנותקים, בזנות ועוד).
 • תמיכה בפיתוח מיזמים עסקיים ועסקים חברתיים .
 • פיתוח מיזם מערכתי לטיפול במשפחות ובילדים במצבי הזנחה, בשיתוף עם קרן רש"י ומשרד הרווחה.

פעילותה של הקרן מלווה גם בהערכת התכניות המרכזיות, בליווי פורומים מקצועיים, בהכשרת מנהלי התוכניות ובתהליכי בקרה מוסדרים.

מידי שנה, יוצאת הקרן בקול קורא, המכוון לעמותות ולרשויות מקומיות, בבקשה להגיש בקשות לסיוע לפיתוח תכניות בהתאם ליעדים שנקבעו ופורסמו. 

 

קריטריונים ותחומי סיוע 2015

למידע נוסף

מי זכאי להגיש בקשה

זכאים להגיש בקשות ארגונים ללא מטרת רווח ורשויות מקומיות, העוסקים ישירות במתן שירותים לילדים ונוער בסיכון.

הגשת בקשות לקרן מתבצעת רק באמצעות קול קורא.

תהליך הטיפול בבקשה

 •  הבקשה לסיוע תוגש לקרן לפיתוח שירותים לילדים ונוער  בסיכון.
 • צוות הקרן יבדוק את הבקשה על פי העדיפויות שפורטו לעיל.
 • תוכניות שידורגו בעדיפות גבוהה יגובשו בשיתוף הגוף המגיש ויובאו לדיון ואישור הוועדה הפנימית של המוסד.
 • תוכנית שאושרה על ידי הועדה הפנימית תובא להתייעצות בוועדה הציבורית מטעם מועצת הביטוח הלאומי.
 • בתום תהליך האישור, ייערך הסכם בין הביטוח הלאומי, הגוף המסתייע ושותפים אחרים במימון התוכנית.
 • הביטוח הלאומי יקיים בקרה על ביצוע התכנית על פי התנאים שבהסכם, לרבות המשכיות ההפעלה בתום תקופת הסיוע.
 • הביטוח הלאומי אינו מתחייב לקבל כל בקשה שהיא.

 

תקנון הקרן לפיתוח שירותים לילדים ולבני נוער בסיכון

למידע נוסף

תקנות הקרן

למידע נוסף

צור קשר

דואר: המוסד לביטוח לאומי, אגף קרנות, הקרן לילדים ונוער בסיכון, שדרות ויצמן 13 ירושלים 91909.
טלפון: 02-6709664, 02-6463241

דואר אלקטרוני: dorlee@nioi.gov.il

סקירת ספרות בנושא קביעת מדיניות לילדים החיים בהזנחה

למידע נוסף

דו"ח מחקרי על מיזם לטיפול בילדים ונוער נפגעי תקיפה מינית

למידע נוסף

מאמר בנושא עתיד בטוח – להקניית מסוגלות תעסוקתית לנוער בסיכון

למידע נוסף

סקירת ספרות - בני נוער ברשת: מסוכנות והזדמנות לטיפול

למידע נוסף
 
קולות קוראים להגשת בקשות מהקרנות

הרשמה לקבלת עדכונים בנושאי קולות קוראים (מעבר לאתר אחר)
Please Wait