אזרח ותיק (קצבת זקנה)

ביטוח אזרח ותיק נועד להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה.

קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) משולמת מגיל הפרישה בהתאם לגובה ההכנסות של המבוטח, או מגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק (גיל 70) ללא תלות בגובה ההכנסות. 

לקצבה זכאי תושב/ת ישראל שנולד בישראל או שעלה אליה לראשונה לפני הגיל הקבוע בחוק (62 לגברים או גיל הפרישה לנשים), והוא עונה על תנאי הזכאות. 

מי שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל זה עשוי להיות זכאי לגמלת אזרח ותיק מיוחדת.

תושב ישראל שעבר להתגורר במדינת אמנה – עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק, גם אם חדל להיות תושב ישראל.

תושב ישראל שהתחיל לקבל קצבת אזרח ותיק בארץ ועבר להתגורר במדינה שאין עימה אמנה – עשוי להמשיך לקבל את הקצבה, גם אם חדל להיות תושב ישראל.