אזרח ותיק (קצבת זקנה)

ביטוח אזרח ותיק, נועד להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה.
לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) זכאי תושב/ת ישראל שנולד בישראל או שעלה לישראל לראשונה לפני גיל 62 לגבר, או לפני גיל הפרישה לאישה, והוא עונה על תנאי הזכאות.

מי שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל זה, תשולם לו, בתנאים מסוימים גמלת אזרח ותיק מיוחדת.

תושב ישראל שעבר להתגורר במדינת אמנה, עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק, גם אם חדל להיות תושב בישראל.

תושב ישראל שהתחיל לקבל קצבת אזרח ותיק בארץ, ועבר להתגורר בחוץ לארץ, עשוי להמשיך ולקבל את הקצבה גם אם חדל להיות תושב ישראל.

אזרחים ותיקים שלא מקבלים השלמת הכנסה עקב הכנסתם מפנסיה - עשויים להיות זכאים להטבות נלוות ממוסדות אחרים כמו מקבלי השלמת הכנסה.
מי שהכנסתו מפנסיה אינה עולה על 2,884 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) ברוטו ליחיד או 4,546 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) ברוטו לזוג, והוא מבוטח בביטוח פנסיוני לראשונה מינואר 2008 - יכול להגיש תביעה להשלמת הכנסה בצירוף אישור מקופות הפנסיה שבהן הוא מבוטח או מהמסלקה הפנסיונית על מועד הצטרפותו לקרן הפנסיה, ותביעתו תיבדק לפי הכללים.