קבלת קצבה במדינה שאין עמה אמנה


אלה זכאים להמשיך ולקבל קצבת אזרח ותיק במדינת שאין עמה אמנה:

  • מי שקיבל קצבת אזרח ותיק בארץ לפני שעבר למדינה שאין עמה אמנה.
  • מי שיצא למדינה שאין עמה אמנה, והגיע לגיל הפרישה כשהוא עדיין תושב ישראל.

הזכאות לקצבת אזרח ותיק תהיה ל-3 חודשים לכל היותר, לאחר חודש היציאה.

למרות האמור למעלה, מי שעומד בתנאים הבאים יוכל להמשיך לקבל את קצבת האזרח הותיק בחו"ל גם

 לאחר 3 חודשים:

עליו להיות תושב ישראל 5 שנים לפחות לפני יציאתו לחו"ל ולעמוד באחד מהתנאים הבאים:

  • הוא היה תושב מבוטח וישב בישראל במשך 25 שנה לפחות לפני הגיעו לגיל אזרח ותיק או יציאתו לחו"ל

או

  • הוא היה מבוטח 144 חודשי ביטוח מלאים לפחות בהיותו בישראל, ומתוך התקופה הזאת היה מבוטח 12 חודשים לפני מועד הזכאות לקצבת אזרח ותיק, או הוא היה מבוטח 12 חודשים בהיותו מקבל קצבת אזרח ותיק.

במניין 144 חודשי ביטוח עבור נשים יכללו התקופות הבאות:

  • אישה עובדת - בכל התקופות שבהן היא עובדת, בלי קשר למצבה המשפחתי.
  • רווקה, גרושה - בין אם היא עובדת ובין אם אינה עובדת.
  • אישה נשואה שבעלה אינו מבוטח בביטוח אזרח ותיק - בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.
  • אלמנה שאינה מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים מכוח בעלה שנפטר - בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת 
  • אישה עגונה - אישה נשואה, שחלפו שנתיים מאז נעלמו עקבות בעלה, או שהוא נמצא בחו"ל לפחות שנתיים, שלא בהסכמתה, ולא נשא במזונותיה באותו הזמן - בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.
  • אישה נכה - אישה המקבלת קצבת נכות, בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.

מי שקיבלה קצבת אזרח ותיק כעקרת בית  ויצאה לחו"ל למדינה שאין אתה אמנה - לא תהיה זכאית להמשך תשלום הקצבה בהיותה בחו"ל, אלא ל-3 חודשים בלבד. כאשר תשוב לארץ תחודש לה הקצבה.

אישור חיים

פעם בשנה אתה נדרש להמציא "אישור חיים" חתום על ידי הקונסוליה\נוטריון מוכר\רשות מקומית\ מוסד סוציאלי.

לתשומת הלב,
אם אתה מתכוון לשהות בחוץ לארץ יותר מ–3 חודשים, עליך להודיע בכתב למוסד לביטוח לאומי (למחלקת אזרח ותיק) על נסיעתך.