קבלת קצבה במדינה שאין עימה אמנה


זכאות בשלושת החודשים הראשונים

המבוטחים האלה זכאים להמשיך לקבל קצבת אזרח ותיק בשלושת החודשים שלאחר החודש שבו יצאו למדינה שאין עימה אמנה: 

 • מי שקיבל קצבת אזרח ותיק בארץ לפני שעבר למדינה שאין עימה אמנה.
 • מי שיצא למדינה שאין עימה אמנה, והגיע לגיל הפרישה כשהוא עדיין תושב ישראל.

זכאות לאחר שלושה חודשים

תושב/ת ישראל שעומד בשלושת התנאים הבאים ימשיך לקבל קצבת אזרח ותיק גם לאחר שלושה חודשים במדינה שאין עימה אמנה:

 1. הוא התחיל לקבל קצבת אזרח ותיק בארץ או שהגיע לגיל הפרישה כשהוא עדיין תושב ישראל.
 2. הוא היה תושב ישראל בחמש השנים שקדמו ליציאה מהארץ.
 3. הוא עונה גם על אחד התנאים האלה: 
 • הוא היה תושב מבוטח וישב בישראל במשך 25 שנה לפחות לפני שהגיע לגיל אזרח ותיק או לפני שיצא לחוץ לארץ.
 • הוא השלים 144 חודשי ביטוח מלאים לפחות בהיותו בישראל – מתוכם 12 חודשים בסמוך למועד הזכאות לקצבת אזרח ותיק או בהיותו מקבל קצבת אזרח ותיק.

שימו לב,

במניין 144 חודשי הביטוח עבור נשים ייכללו התקופות הבאות:
 • אישה עובדת  – בכל התקופות שבהן היא עובדת, בלי קשר למצבה המשפחתי.
 • רווקה, גרושה – בין אם היא עובדת ובין אם אינה עובדת.
 • אישה נשואה שבעלה אינו מבוטח בביטוח אזרח ותיק – בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.
 • אלמנה שאינה מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים מכוח בעלה שנפטר – בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת. 
 • אישה עגונה – אישה נשואה שחלפו שנתיים מאז נעלמו עקבות בעלה, או שהוא נמצא בחוץ לארץ במשך שנתיים לפחות שלא בהסכמתה, והוא לא נשא במזונותיה באותו הזמן – בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.
 • אישה נכה – אישה המקבלת קצבת נכות, בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.

מי שקיבלה קצבת אזרח ותיק כעקרת בית  ויצאה למדינה שאין עימה אמנה – תהיה זכאית להמשך תשלום הקצבה רק בשלושת החודשים הראשונים לשהותה מחוץ לארץ. כאשר תשוב לארץ תחודש הקצבה.

אישור חיים

על השוהים מחוץ לארץ להעביר לביטוח הלאומי פעם בשנה "אישור חיים" החתום בידי הקונסוליה, נוטריון מוכר, רשות מקומית או מוסד סוציאלי. עד גיל 85 אפשר להעביר את האישור באמצעות שירות שליחת המסמכים באתר. ולאחר גיל זה יש לשלוח אישור מקורי בדואר. 

שימו לב,
אם אתם מתכוונים לשהות בחוץ לארץ יותר משלושה חודשים, עליכם להודיע על כך בכתב למחלקת אזרח ותיק בביטוח הלאומי.