זכויות בני משפחה של מקבל קצבה שנפטר


​מענק פטירה

מענק פטירה משולם לבן זוג או ילד של מקבל קצבת אזרח ותיק שנפטר.
למידע מורחב על המענק לחצו כאן

תשלום קצבה שלא נגבתה

מקבל קצבת אזרח ותיק שנפטר, ולא קיבל את מלוא הקצבה שהגיעה לו - היא תשולם (בלי תוספת השלמת הכנסה) לשאיריו (אלמנה, אלמן או יתומים הזכאים לקצבת שאירים).

אם אין שאירים, הקצבה תשולם למי שיוכיח שסיפק לנפטר מצרכים או שירותים חיוניים בשנה האחרונה לחייו, ולא שולם לו בעדם.
הסכום שישולם לא יעלה על סכום הקצבה בששת החודשים שלפני הפטירה.

כדי לקבל את סכום הקצבה שלא נגבתה, יש למלא טופס תביעה ליתרת קצבה.