שוהה בחו"ל

הזכות לקצבת אזרח ותיק ניתנת לתושב ישראל המבוטח בביטוח אזרח ותיק. 

לפי סעיף 324 לחוק מי שמקבל קצבת אזרח ותיק ושוהה בחו"ל באופן זמני, תשולם לו קצבת אזרח ותיק בזמן שהותו בחו"ל לחשבון הבנק שלו בישראל, בחודש היציאה לחו"ל ומ-1 בחודש שלאחר חודש היציאה במשך 3 חודשים נוספים. 
הביטוח הלאומי ימשיך לשלם את קצבת אזרח ותיק בחו"ל לאחר התקופה הזאת, למי שעונים על התנאים המפורטים בהמשך.

חשוב שתודיע לביטוח הלאומי אם בכוונתך לצאת מהארץ לתקופה העולה על 3 חודשים, כדי לבדוק את זכאותך לקבלת הקצבה בחו"ל. 

אישה שמקבלת קצבת אזרח ותיק כעקרת בית אינה זכאית להמשיך ולקבל את קצבת אזרח ותיק שלה מעבר ל-3 חודשים.

לא תשולם קצבה למי שנמצא במדינת אוייב.