שוהה בחו"ל

לרשותכם מחשבון לבדיקת זכאות להמשך תשלום קצבה בתקופת השהות בחו"ל.

תושב ישראל שיצא לחו"ל באופן זמני ימשיך לקבל את קצבת האזרח הוותיק בהיותו בחו"ל, בחודש היציאה מהארץ ובמשך 3 חודשים נוספים.
לעיתים תהיה זכאות לקצבת אזרח ותיק גם לאחר התקופה הזו:
חשוב שתודיעו לביטוח הלאומי אם בכוונתכם לצאת מהארץ לתקופה העולה על שלושה חודשים, כדי לבדוק את הזכאות לקבלת הקצבה בחו"ל.

שימו לב,