מקבל קצבת אזרח ותיק מיוחדת


מקבל גמלת אזרח ותיק מיוחדת חייב להודיע לביטוח הלאומי על כל יציאה שהוא יוצא לחו"ל.

מקבל גמלת אזרח ותיק מיוחדת השוהה בחו"ל באופן זמני והוא ממשיך להיות תושב ישראל, ימשיך לקבל את הגמלה רק בחודש היציאה ובמשך חודש קלנדארי אחד לאחר חודש היציאה.
הקצבה תחודש על פי שיקול דעתו של הפקיד המטפל בסניף הביטוח הלאומי בחודש שבו יחזור לארץ. לפיכך, חשוב לעדכן את הסניף עם החזרה לארץ, על מנת שהזכויות לא ייפגעו.

מקבל גמלת אזרח ותיק מיוחדת השוהה בחו"ל לזמן ממושך, תופסק הגמלה מהחודש שבו יצא מן הארץ. הגמלה תחודש עם שובו לארץ רק אם יוכר תושב/ת ישראל. בן זוג שנשאר בארץ, עליו לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו לבירור זכויותיו.