תוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק

הביטוח הלאומי משלם תוספת השלמת הכנסה למקבלי קצבת אזרח ותיק שאין להם הכנסות מלבד קצבת האזרח ותיק, כדי להבטיח להם הכנסה מינימלית לקיום.
מהקצבה מנוכים דמי ביטוח בריאות בסך  106 ש"ח (החל ב- 01.01.2022).

 ItemsList