תוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק

הביטוח הלאומי משלם תוספת השלמת הכנסה למקבלי קצבת אזרח ותיק עם הכנסות נמוכות, כדי להבטיח להם הכנסה מינימלית לקיום.
מהקצבה מנוכים דמי ביטוח בריאות בסך 116 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).


שימו לב, מי שהכנסתו מפנסיה אינה עולה על 3,046 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) ברוטו ליחיד או 4,801 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) ברוטו לזוג, והוא מבוטח בביטוח פנסיוני לראשונה מינואר 2008 - יכול להגיש תביעה להשלמת הכנסה בצירוף אישור מקופות הפנסיה שבהן הוא מבוטח או מהמסלקה הפנסיונית על מועד הצטרפותו לקרן הפנסיה, ותביעתו תיבדק לפי הכללים.