סכומי קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה


החל ב- 01.01.2023

​עד גיל 70:

הרכב המשפחה
סכום הקצבה
ליחיד/ה​
4,000 ש"ח
לזוג
6,320 ש"ח
ליחיד/ה + ילד
6,674 ש"ח
ליחיד/ה + 2 ילדים    
7,700 ש"ח
לזוג + ילד
7,347 ש"ח
לזוג + 2 ילדים
8,372 ש"ח

   מגיל 70 עד גיל 80:

הרכב המשפחה
סכום הקצבה
ליחיד/ה​4,039 ש"ח
לזוג6,383 ש"ח
ליחיד/ה + ילד6,738 ש"ח
ליחיד/ה + 2 ילדים    7,763 ש"ח
לזוג + ילד7,408 ש"ח
לזוג + 2 ילדים8,436 ש"ח

   מגיל 80 ומעלה:

הרכב המשפחה
סכום הקצבה
ליחיד/ה​4,078 ש"ח
לזוג6,445 ש"ח
ליחיד/ה + ילד6,800 ש"ח
ליחיד/ה + 2 ילדים    7,825 ש"ח
לזוג + ילד7,471 ש"ח
לזוג + 2 ילדים8,496 ש"ח