סכומי קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה


החל ב- 01.01.2022

​עד גיל 70:

הרכב המשפחה
סכום הקצבה
ליחיד/ה​
3,799 ש"ח
לזוג
6,002 ש"ח
ליחיד/ה + ילד
6,339 ש"ח
ליחיד/ה + 2 ילדים    
7,312 ש"ח
לזוג + ילד
6,977 ש"ח
לזוג + 2 ילדים
7,950 ש"ח

   מגיל 70 עד גיל 80:

הרכב המשפחה
סכום הקצבה
ליחיד/ה​3,836 ש"ח
לזוג6,062 ש"ח
ליחיד/ה + ילד6,399 ש"ח
ליחיד/ה + 2 ילדים    7,373 ש"ח
לזוג + ילד7,035 ש"ח
לזוג + 2 ילדים8,012 ש"ח

   מגיל 80 ומעלה:

הרכב המשפחה
סכום הקצבה
ליחיד/ה​3,873 ש"ח
לזוג6,120 ש"ח
ליחיד/ה + ילד6,458 ש"ח
ליחיד/ה + 2 ילדים    7,431 ש"ח
לזוג + ילד7,095 ש"ח
לזוג + 2 ילדים8,068 ש"ח