סכומי קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה


החל ב- 01.01.2021

​למי שלא מלאו 70 שנים:

הרכב המשפחה
סכום הקצבה
ליחיד/ה​
3,237 ש"ח
לזוג
5,117 ש"ח
ליחיד/ה + ילד
5,445 ש"ח
ליחיד/ה + 2 ילדים    
6,396 ש"ח
לזוג + ילד
6,068 ש"ח
לזוג + 2 ילדים
7,019 ש"ח

למי שמלאו 70 שנים ועדיין לא מלאו 80 שנים:

הרכב המשפחה
סכום הקצבה
ליחיד/ה​3,269 ש"ח
לזוג5,166 ש"ח
ליחיד/ה + ילד5,495 ש"ח
ליחיד/ה + 2 ילדים    6,446 ש"ח
לזוג + ילד6,117 ש"ח
לזוג + 2 ילדים7,070 ש"ח

למי שמלאו 80 שנים:

הרכב המשפחה
סכום הקצבה
ליחיד/ה​3,301 ש"ח
לזוג5,216 ש"ח
ליחיד/ה + ילד5,545 ש"ח
ליחיד/ה + 2 ילדים    6,496 ש"ח
לזוג + ילד6,168 ש"ח
לזוג + 2 ילדים7,119 ש"ח