סכומי קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה


החל ב- 01.01.2024

​עד גיל 70:

הרכב המשפחה
סכום הקצבה
ליחיד/ה​
4,132 ש"ח
לזוג
6,529 ש"ח
ליחיד/ה + ילד
6,894 ש"ח
ליחיד/ה + 2 ילדים    
7,954 ש"ח
לזוג + ילד
7,589 ש"ח
לזוג + 2 ילדים
8,648 ש"ח

   מגיל 70 עד גיל 80:

הרכב המשפחה
סכום הקצבה
ליחיד/ה​4,172 ש"ח
לזוג6,594 ש"ח
ליחיד/ה + ילד6,960 ש"ח
ליחיד/ה + 2 ילדים    8,019 ש"ח
לזוג + ילד7,653 ש"ח
לזוג + 2 ילדים8,715 ש"ח

   מגיל 80 ומעלה:

הרכב המשפחה
סכום הקצבה
ליחיד/ה​4,213 ש"ח
לזוג6,657 ש"ח
ליחיד/ה + ילד7,024 ש"ח
ליחיד/ה + 2 ילדים    8,083 ש"ח
לזוג + ילד7,717 ש"ח
לזוג + 2 ילדים8,776 ש"ח