תנאי הזכאות לתוספתלרשותך מחשבון לחישוב תוספת השלמת ההכנסה המגיעה לך

תנאי הזכאות לתוספת השלמת הכנסה:

 1. סכום קצבת אזרח ותיק המגיעה לך, או סכום קצבאות אזרח ותיק המגיעות לכם, בני הזוג (לרבות תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה) עם סכומי ההכנסות שלכם (על פי חישוב מסוים), לא יעלה על הסכומים בטבלה.
 2. אתה נמצא בישראל. בתנאים מסוימים תוכל לקבל את תוספת השלמת ההכנסה גם בעת השהות בחו"ל.
  לתשומת לבך, אם בכוונתך לצאת מהארץ מסיבה כלשהי - עליך לדווח על כך למוסד לביטוח לאומי. יציאתך לחו"ל ללא דיווח עלולה ליצור חובות שתחויב להחזירם למוסד לביטוח לאומי.
 3. אינך חבר קיבוץ או חבר במושב שיתופי, ואינך "הורה עובד" של חבר קיבוץ או מושב שיתופי. בתנאים מסוימים תיתכן זכאות לחבר קיבוץ או חבר במושב שיתופי.
 4. למי שיש רכב בבעלותו או בשימושו (או בבעלות ובשימוש בת זוגו או ילדו) - בתנאי שעלות הרכב אינה עולה על 41,373 ש"ח (החל ב- 01.01.2020). בתנאים מסוימים תוכל להיות זכאי לתוספת גם אם עלות הרכב עולה על 41,373 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).
  פרטים מלאים תמצא בפרק "רכב".
 5. אין לך כל הכנסה מלבד קצבת אזרח ותיק, או קצבת אזרח ותיק עם מחצית קצבת שאירים, וסכום הקצבאות האלה אינם עולים על הסכומים בטבלה.
  אם יש לך בת זוג המקבלת קצבת אזרח ותיק - סכום קצבאות אזרח ותיק של שניכם אינן עולות על הסכומים בטבלה.
  או
  יש לך או לבן זוגך הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,372 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) ליחיד או  2,163 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) לזוג.
  או
  יש לך או לבן זוגך הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 2,268 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) לחודש ליחיד או 2,691 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) לזוג.
  או
  יש לך או לבן זוגך הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על על 2,268 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) ליחיד או 2,691 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) לזוג.
  או
  יש לך או לבן זוגך חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסכום כל ההכנסות מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית על הון  או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על הסכומים בטבלה (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, חוץ מדירת המגורים).

  פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 35,216 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) ליחיד ו- 52,824 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) לזוג - לא ישפיע על הזכאות להשלמת הכנסה.
  עד ליום 1.3.2013 בבדיקת הזכאות לתוספת השלמת הכנסה, נלקח בחשבון כהכנסה הסכום השווה ל- 8% מההפרש שבין סכום הפיקדון לבין הסכומים האלה,
  מיום 1.3.2013 תוקן חוק הבטחת הכנסה וקבע שסכום ההכנסה מנכס פיננסי ייקבע על פי  שיעור הריבית, ויעודכן פעם בשנה. לפרטים ראה פרק נכסים.
  או
  יש לך נדל"ן שלא מופקת ממנו הכנסה. ראה בפרק נכסים.


לתשומת הלב של זוגות ידועים בציבור

ידועים בציבור רואים אותם בחוק הביטוח הלאומי ובחוק הבטחת הכנסה כנשואים. לכן אם את/אתה חי/ה ביחד עם בן/בת זוג תחת קורת גג אחת, ואין ביניכם קשר נישואין, עליך להודיע על המגורים המשותפים לביטוח הלאומי. אי דיווח עלול לגרום להיווצרות חובות. 

 

פרטים מלאים על הזכאות לתוספת השלמת ההכנסה תמצא באתר הבטחת הכנסה.