זכאות לקצבה למי שבבעלותו רכב ששוויו גבוה


בעל רכב (כולל אופנוע) וכן מי שמשתמש באופן קבוע ברכב שאינו בבעלותו, יכולים להיות זכאים לקצבה רק אם שווי הרכב נמוך מ-41,373 ש"ח , ובהתאם לשאר תנאי הזכאות.

אם בבעלותך רכב ששוויו גבוה מ-41,373 ש"ח , תוכל להיות זכאי לקצבה במקרים האלה:
  • אתה מורשה נהיגה ברכב של מי שזכאי לקצבת ניידות.
  • אתה, בת זוגך או ילדך נכים עם מוגבלות ברגליים והוכרתם על ידי רופא הביטוח הלאומי.
  • אתה מקבל קצבת ילד נכה עבור ילדך.
  • אתה או בת זוגך חולים, ורישיון הרכב של החולה הופקד במשרד הרישוי.
  • אתה מסיע ברכבך בן משפחה חולה לצורך טיפולים רפואיים ובתדירות גבוהה, האישור לכך יינתן בהתאם לחוות דעת של רופא הביטוח הלאומי.

במקרים האלה, תמשיך להיות זכאי לקצבה למשך 3 חודשים לכל היותר, אם שווי הרכב גבוה מ-41,373 ש"ח :
  • אתה הורה לילד שמקבל קצבת ילד נכה או קצבת ניידות, קנית רכב חדש ויש בבעלותך או בשימושך רכב נוסף – תמשיך להיות זכאי לקצבה למשך 3 חודשים כדי להספיק למכור את הרכב הישן.
  • אתה הורה לילד שהפסיק לקבל קצבת ילד נכה -  תמשיך להיות זכאי לקצבה להבטחת הכנסה למשך 3 חודשים מסיום הזכאות לקצבת ילד נכה.
  • אלמן או אלמנה, שאין להם רישיון נהיגה, ובן הזוג שנפטר היה הבעלים של הרכב.
  • נקבעה זכאות לקצבה לבעל רכב על פי הכללים המפורטים כאן, ובעל הרכב נפטר או שנכנס למאסר או למעצר.

בעלות על 2 רכבים במשפחה

משפחה שיש לה שני רכבים ואחד הרכבים משמש להסעת ילד נכה או להסעת מי שמקבל קצבת ניידות - הרכב שמיועד להסעת האדם עם המוגבלות לא ישלול את הזכאות לקצבה ולא ייחשב כהכנסה. הרכב השני, שאינו מיועד להסעת האדם עם המוגבלות, ייחשב כהכנסה וייבחן לפי השווי שלו כפי שמפורט בקישור הזה.


סכום הרכב החל ב- 01.01.2021