זכאות לקצבה למי שבבעלותו רכב


​בעל רכב אחד

 • בעל רכב (כולל אופנוע) וכן מי שמשתמש באופן קבוע ברכב שאינו בבעלותו, יכולים להיות זכאים לקצבה רק אם שווי הרכב נמוך מ-42,366 ש"ח (החל ב- 01.01.2022) ובהתאם לעמידתם בשאר תנאי הזכאות
 • מי שהגיע לגיל פרישה, וכן מי שמקבל קצבת שאירים או קצבת תלויים ותוספת הבטחת הכנסה יכול להיות זכאי לקצבה אם שווי הרכב נמוך מ- 60,000 ש"ח (החל ב- 01.01.2022).

אם בבעלותך רכב ששוויו גבוה מהסכומים האלה תוכל להיות זכאי לקצבה במקרים הבאים:

 • אתה מורשה נהיגה ברכב של מי שזכאי לקצבת ניידות.
 • אתה, בת זוגך או ילדך נכים עם מוגבלות ברגליים והוכרתם על ידי רופא הביטוח הלאומי.
 • אתה מקבל קצבת ילד נכה עבור ילדך.
 • אתה או בת זוגך חולים, ורישיון הרכב של החולה הופקד במשרד הרישוי.
 • אתה מסיע ברכבך בן משפחה חולה לצורך טיפולים רפואיים ובתדירות גבוהה, האישור לכך יינתן בהתאם לחוות דעת של רופא הביטוח הלאומי.

בעלות על שני רכבים במשפחה

משפחה שיש לה שני רכבים ואחד הרכבים משמש להסעת ילד נכה או להסעת מי שמקבל קצבת ניידות - הרכב שמיועד להסעת האדם עם המוגבלות לא ישלול את הזכאות לקצבה ולא ייחשב כהכנסה. 
הרכב השני, שאינו מיועד להסעת האדם עם המוגבלות, ייחשב כהכנסה וייבחן לפי השווי שלו כפי שמפורט בקישור הזה.

במקרים האלה הרכב לא ישלול זכאות לקצבה לתקופה של עד 3 חודשים:

 • אתה הורה לילד שמקבל קצבת ילד נכה או קצבת ניידות, קנית רכב חדש ויש בבעלותך או בשימושך רכב נוסף – תמשיך להיות זכאי לקצבה למשך 3 חודשים כדי להספיק למכור את הרכב הישן.
 • אתה הורה לילד שהפסיק לקבל קצבת ילד נכה - בתום 3 חודשים יובא בחישוב שווי הכנסה מרכב. חישוב הכנסות
 • אלמן או אלמנה, שאין להם רישיון נהיגה, ובן הזוג שנפטר היה הבעלים של הרכב - הרכב לא ישלול זכאות לקצבת הבטחת הכנסה במשך 3 חודשים מיום הפטירה.
 • רכשת רכב נוסף ומכרת את רכבך הישן בפרק זמן של עד 3 חודשים.