סכומי קצבת תלויים ושאירים עם תוספת הבטחת הכנסה


סכומי קצבת תלויים ושארים עם תוספת הבטחת הכנסה החל ב- 01.01.2021:

למי שטרם מלאו 70 שנה:

אלמנ/ה בלי ילדים - 3,237 ש"ח

אלמנ/ה עם ילד אחד - 5,445 ש"ח

אלמנ/ה עם 2 ילדים ויותר - 6,396 ש"ח


למי שמלאו 70 שנה ועדיין לא מלאו 80 שנה:

אלמנ/ה בלי ילדים - 3,269 ש"ח

אלמנ/ה עם ילד אחד - 5,495 ש"ח

אלמנ/ה עם 2 ילדים ויותר ​- 6,446 ש"ח


למי שמלאו 80 שנה:

אלמנ/ה בלי ילדים - 3,301 ש"ח

אלמנה עם ילד אחד - 5,545 ש"ח

אלמנה עם 2 ילדים ויותר - 6,496 ש"ח