סכומי קצבת תלויים ושאירים עם תוספת הבטחת הכנסה


סכומי קצבת תלויים ושארים עם תוספת הבטחת הכנסה החל ב- 01.01.2023:

למי שטרם מלאו 70 שנה:

אלמנ/ה בלי ילדים - 4,000 ש"ח

אלמנ/ה עם ילד אחד - 6,674 ש"ח

אלמנ/ה עם 2 ילדים ויותר - 7,700 ש"ח


למי שמלאו 70 שנה ועדיין לא מלאו 80 שנה:

אלמנ/ה בלי ילדים - 4,039 ש"ח

אלמנ/ה עם ילד אחד - 6,738 ש"ח

אלמנ/ה עם 2 ילדים ויותר ​- 7,763 ש"ח


למי שמלאו 80 שנה:

אלמנ/ה בלי ילדים - 4,078 ש"ח

אלמנה עם ילד אחד - 6,800 ש"ח

אלמנה עם 2 ילדים ויותר - 7,825 ש"ח