מחשבון בדיקת זכאות להבטחת הכנסה


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.

מחשבון זה נועד לחישוב משוער של קצבת הבטחת הכנסה (החל ב- 01.01.2024).
לתשומת לבך, הזכאות להבטחת הכנסה וסכום הקצבה  ייקבעו רק על ידי פקיד תביעות של ביטוח לאומי.

במקרים הבאים לא ניתן להשתמש במחשבון ויש לפנות לפקיד בסניף הקרוב למקום מגוריך:
  • אם בבעלותך משק חקלאי, קרקע חקלאית, דירה נוספת מלבד הדירה לצורך המגורים
  • אם אתה משלם מזונות על פי פסק דין
  • אם אתה או בת זוגך אינכם תושב/ת ישראל
  • אם אתה עובד במפעל מוגן

 

יש להזין תאריך לדוגמא: 25/01/2000
מין:
מצב משפחתי:

יש להזין תאריך לדוגמא: 25/01/2000
מין בן הזוג
אני חבר קיבוץ / מושב שיתופי:
אני או בןבת זוגי חבר קיבוץ / מושב שיתופי:
אני חייל בשירות סדיר:
אני או בןבת זוגי חייל בשירות סדיר:
אני תלמיד ישיבה או אברך בכולל:
אני תלמיד ישיבה או אברך בן זוגי תלמיד ישיבה או אברך בכולל:
אני דורש עבודה בשירות התעסוקה או עובד או לומד בהכשרה מקצועית מטעם שרות התעסוקה
בן זוגי דורש עבודה בשירות התעסוקה או עובד או לומד בת זוגי דורשת עבודה בשירות התעסוקה או עובדת או לומדת בהכשרה מקצועית מטעם שרות התעסוקה
אני מקבל קצבת אזרח ותיק:
אני או בןבת זוגי מקבל/ת קצבת אזרח ותיק:
אני

העלייה לארץ היתה לפני מרץ 2023 :
בןבת זוגי

העלייה לארץ היתה לפני מרץ 2023 :
אני לומדלומדתבןבת זוגי לומדלומדתאני
האם יש לך ילדים מתחת גיל 18?
האם יש לך ילדים מגיל 18 עד 24?