חישוב סכום דמי מזונות


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.

מחשבון זה נועד לחישוב משוער של דמי המזונות שמשלם הביטוח הלאומי למי שבידם פסק דין לתשלום מזונות, והם אינם מקבלים את התשלום מהחייב במזונות.
אם הגעת לגיל הפרישה, לא תוכלי להשתמש במחשבון, ואת מתבקשת לפנות לסניף הקרוב למקום המגורים, כדי לברר את זכאותך לקצבה.

בכל המקרים שסכום דמי המזונות שחושב במחשבון נמוך מהסכום שנקבע בפסק הדין למזונות, ישלם הביטוח הלאומי לזוכה את ההפרש לאחר שיגבה מהחייב את מלוא הסכום שנקבע בפסק הדין. הסבר מפורט באתר "מזונות".

במחשבון זה השתמשנו בלשון נקבה לזוכה ובלשון זכר לחייב, מטעמי נוחות, אולם הכוונה לנשים וגברים כאחד.
לתשומת לבך, הזכאות לדמי מזונות מהביטוח הלאומי וסכום דמי המזונות ייקבעו רק על ידי פקיד תביעות של הביטוח הלאומי.

יש לענות על השאלות הבאות, וללחוץ על כפתור "המשך" לשלב הבא.
במידה ויש יותר מפסק דין אחד למזונות יש לחבר את הסכומים של כל פסקי הדין
מצב משפחתי

מספר הילדים עד גיל 18 שבאחזקתך