דמי תקופת לידה והורות למשפחת אומנה

בעקבות תיקון בחוק, שונה המונח 'חופשת לידה' ל'תקופת לידה והורות'

משפחות אומנה עשויות להיות זכאיות לתשלום דמי אומנה.

זכאים לדמי אומנה הורים במשפחה, שאושרה לשמש משפחת אומנה על ידי מי שהוסמך לכך, וקיבלו לביתם ילד עד גיל 10, למטרת אומנה לתקופה העולה על שישה חודשים.​