תנאי הזכאות


  1. משרד הרווחה אישר למשפחה לשמש משפחת אומנה
  2. גיל הילד הוא עד 10 שנים
  3. תקופת האומנה היא 6 חודשים לפחות
  4. האם או האב (אחד מהם לפי בחירתם) עבדו לפני שקיבלו את הילד לאומנה, והפסיקו את עבודתם לרגל קבלת הילד לאומנה - יקבלו דמי תקופת לידה והורות בעד התקופה שהם אינם עובדים.
  5. לבת הזוג - צבירת תקופת אכשרה מלאה או חלקית; לבן הזוג - צבירת תקופת אכשרה מלאה בלבד.
    לפירוט תקופות הביטוח.


הערה: לא ישולמו דמי תקופת לידה והורות ליותר ממשפחה אחת בעד אותו פרק זמן, בשל אותו הילד.

בני זוג עובדים יכולים לחלוק ביניהם את תקופת הלידה והורות בתנאים הבאים:

  1. בן הזוג שהוחלף חזר לעבודה ותקופת החופשה לא תפחת מ-21 יום. יש להמציא לביטוח הלאומי אישור מהמעסיק על החזרה לעבודה. עובד עצמאי ישלח הצהרה על כך.
  2. לא ישולמו לשני בני הזוג דמי תקופת לידה והורות בעד אותו פרק זמן בשל אותו הילד