מערכת הביטוח הלאומי בישראל

פרסום שנתי המתאר באופן תמציתי את עיקרי החוק לגבי סוגי הזכאים, תנאי זכאות וסוגי הקצבאות.
המידע בפרסומים אלה משקף את מצב מערכת הביטוח הלאומי בחודש הוצאתו, וכולל את השינויים שחלו עד למועד זה.
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 20182018הורדה מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 2018
מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 20172017הורדה מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 2017
מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 20162016הורדה מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 2016
מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 20152015הורדה מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 2015
מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 20142014הורדה מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 2014
מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 20132013הורדה מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 2013
מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 20122012הורדה מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 2012
מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 20112011הורדה מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 2011
מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 20102010הורדה מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 2010
מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 20092009הורדה מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 2009
מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 20082008הורדה מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 2008
מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 200701/2007הורדה מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 2007
מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 200601/2006הורדה מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 2006
מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 200501/2005הורדה מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 2005
מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 200401/2004הורדה מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 2004
מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 200301/2003הורדה מערכת הביטוח הלאומי בישראל - 2003