מערכת הביטוח הלאומי בישראל

פרסום שנתי המתאר באופן תמציתי את עיקרי החוק לגבי סוגי הזכאים, תנאי זכאות וסוגי הקצבאות.
המידע בפרסומים אלה משקף את מצב מערכת הביטוח הלאומי בחודש הוצאתו, וכולל את השינויים שחלו עד למועד זה.
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה