קצבאות עקב פטירת היולדת


קצבה מיוחדת לבן הזוג

אם בת זוגך נפטרה בזמן הלידה או בתוך שנה מיום הלידה, אתה זכאי לקבל קצבה מיוחדת בסך 3,761 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) בחודש.
הקצבה משולמת עבור כל ילד שנולד באותה הלידה ונמצא בישראל.
כלומר, בלידת תאומים תהיה זכאי לקצבה כפולה וכדומה.
הקצבה משולמת למשך 12 חודשים מיום פטירת היולדת אם אתה זכאי לקצבת שאירים, או למשך 24 חודשים אם אתה לא זכאי לקצבת שאירים עבור היילוד.
שים לב, אם אין בן זוג, הקצבה תשולם לאפוטרופוס של הילד.

תגמול מיוחד לבן זוג שהפסיק את עבודתו

אם הפסקת את עבודתך עקב פטירתה של בת הזוג למען הטיפול בילד, תוכל להיות זכאי לתגמול מיוחד בהתאם לשכר שלך, עבור כל יום שנעדרת מעבודתך ואינך מקבל שכר כעובד שכיר או עצמאי.
סכום התגמול מחושב לפי השכר שלך בחודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה, כפי שמחושבים דמי הלידה לאב.
באפשרותך לחשב את סכום התגמול המיוחד במחשבון דמי לידה – לחישוב לחץ כאן.

התגמול משולם למשך 15 שבועות לכל היותר (105 ימים) מיום פטירת היולדת.
אם היולדת נפטרה לפני 11.11.2018 – תוכל לקבל תגמול מיוחד עבור 14 שבועות (98 ימים).

שים לב, בתקופה שבה משולם לך התגמול מיוחד לא תוכל לקבל גם את הקצבה מיוחדת.

איך מגישים תביעה לקצבה ולתגמול ?

עליך להגיש תביעה לתגמול מיוחד או קצבה מיוחדת ולשלוח אותה באתר האינטרנט או להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.
אם הפסקת את עבודתך ואתה מבקש לקבל את התגמול המיוחד עליך לצרף לתביעה את המסמכים האלה:
  • עובד שכיר – אישור מהמעסיק על ההיעדרות מהעבודה ועל השכר בעשרת החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה. 
  • עובד עצמאי – הצהרה על הימים שלא עסק במשלח ידו עקב פטירת אשתו.