מענק לידה


​מענק הלידה משולם ליולדת עבור השתתפות בהוצאות הראשונות לרגל הלידה.
המענק משולם אוטומטית ליולדת בתוך חודש מיום הלידה לחשבון הבנק, שבו משולמת קצבת הילדים, ובלידה הראשונה - לחשבון הבנק שנמסר בבית החולים.

תנאי הזכאות

תהיי זכאית למענק לידה אם את עונה על התנאים האלה:

תנאי ראשון - תושבות

את תושב/ת ישראל, או אשת תושב ישראל (גם אם הלידה הייתה מחוץ לישראל).

אם אינך תושבת ישראל - תוכלי להיות זכאית למענק אם עבדת בישראל בזמן ההיריון, או אם בן זוגך עובד ומועסק בישראל 6 חודשים רצופים לפחות לפני הלידה (למעט תושבי האזור ושטחי האוטונומיה) ובתנאי שהלידה הייתה בישראל.

תנאי שני - לידה, אימוץ או פונדקאות

  • ילדת ילד חי
  • ילדת בלידה שקטה לאחר 22 שבועות מלאים של היריון.
  • אימצת ילד עד גיל 10 שנים - מי שמאמץ את ילדו של בן זוגו אינו זכאי למענק.
  • קיבלת למשמורת ילד בהליך פונדקאות

סכום המענק (החל ב- 01.01.2024)

סכום מענק הלידה שתקבלי נקבע בהתאם למספר הילדים במשפחה:

  • עבור הילד הראשון תקבלי מענק בסך 1,986 ש"ח
  • עבור הילד השני תקבלי מענק בסך 894 ש"ח
  • עבור הילד השלישי ואילך תקבלי מענק בסך 596 ש"ח
אם נולדו לך תאומים תקבלי מענק בסך 9,930 ש"ח
אם נולדה לך שלישייה תקבלי מענק בסך 14,895 ש"ח  


הורים מיועדים (פונדקאות) שקיבלו יותר מילד אחד בלידות סמוכות (כאשר הלידה השנייה מתרחשת עד 98 יום מהלידה הראשונה) -  יכולים להיות זכאים למענק לידה בסכום המשולם בלידת תאומים או שלישייה, לפי מספר הילדים שקיבלו - לבדיקת זכאותכם אנא  פנו לסניף הביטוח הלאומי.

אופן הגשת התביעה

מענק הלידה משולם ליולדת בדרך כלל באופן אוטומטי, ואין צורך להגיש תביעה לביטוח הלאומי. עם קבלת דיווח מבית החולים על לידה, המענק ישולם לחשבון הבנק של היולדת.

לידת בית - לאחר קבלת דיווח ממשרד הבריאות על הלידה בבית, ישולם לך מענק הלידה באופן אוטומטי.

במקרים האלה את צריכה להגיש תביעה לביטוח הלאומי, כדי לקבל את מענק הלידה:
  • לידה בחוץ לארץ - יולדת, תושבת ישראל או אשת תושב ישראל, שילדה בחוץ לארץ.
  • אימוץ - הורים שאימצו ילד.
  • פונדקאות - הורים שעברו תהליך של פונדקאות והאם הנושאת.
עלייך למלא תביעה למענק לידה ולשלוח אותו דרך אתר האינטרנט או להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורייך.