דמי ביטוח בריאות

על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל תושב/ת ישראל מבוטח בביטוח בריאות.

כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב לשלם דמי ביטוח בריאות לביטוח הלאומי יחד עם דמי הביטוח הלאומי, חוץ מעקרת בית (אישה נשואה שאינה עובדת ובן זוגה מבוטח).

כל מבוטח חייב להיות רשום באחת מקופות החולים, והוא רשאי לבחור את קופת החולים שאליה הוא רוצה להשתייך. קופת החולים חייבת לספק למבוטח סל בריאות אחיד הקבוע בחוק.

תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי המעמד שנקבע לו
  • עובד שכיר
  • עובד עצמאי 
  • מי שאינו עובד כלל