תקופת המתנה לקבלת שירותים רפואיים


ביטוח בריאות ממלכתי מבטיח שירותי בריאות לכל תושב/ת ישראל

אם שהית בחוץ לארץ 18 חודשים רצופים או יותר ולא שילמת דמי ביטוח בריאות עבור תקופה של 12 חודשים לפחות, או אם חדלת להיות תושב ישראל - לא תהיה זכאי לקבלת שירותי בריאות במשך תקופה של 6 חודשים לכל היותר.

חישוב תקופת המתנה

עבור כל שנה שנעדרת מהארץ, תהיה לך תקופת המתנה של חודש אחד, כאשר תקופת ההמתנה המינימלית היא חודשיים ותקופת ההמתנה המרבית היא 6 חודשים.
שנת היעדרות היא תקופה של 12 חודשים שבמהלכם שהית מחוץ לגבולות ישראל לפחות 182 ימים, גם אם אינם רצופים.
לדוגמה, אדם ששהה בחוץ לארץ בתקופה מאוקטובר 2013 עד לאוקטובר 2016, יהיו לו 3 חודשי המתנה, לפי החישוב הבא:
 • עבור התקופה מאוקטובר 2013 ועד לספטמבר 2014 - תחושב לו תקופת המתנה של חודש.
 • עבור התקופה מאוקטובר 2014 ועד לספטמבר 2015 - תחושב לו תקופת המתנה של חודש.
 • עבור התקופה מאוקטובר 2015 ועד לספטמבר 2016 - תחושב לו תקופת המתנה של חודש.

ביצוע תקופת המתנה

חודש המתנה הוא תקופה של 25 ימים רצופים של שהייה בישראל. 

לדוגמה, אדם שחושבו לו 3 חודשי המתנה, כדי להיות זכאי לקבל שירותי בריאות עליו לשהות בישראל 25 ימים רצופים כפול 3 תקופות רצופות או לא רצופות.

ניתן לפדות את תקופת ההמתנה בתשלום מיוחד, ולקבל את השירותים הרפואיים מיד עם סיום התשלום, למעט טיפולים בחו"ל וטיפולי פוריות.

 

חשוב לדעת, גם בתקופת ההמתנה עליך לשלם דמי ביטוח בריאות.

יציאה לחוץ לארץ במהלך תקופת ההמתנה

 • אם יצאת מישראל לפני שהשלמת 25 ימים רצופים של שהייה בישראל - ימים אלה לא יובאו בחשבון לעניין ביצוע תקופת המתנה.
  לדוגמה, אדם ששהה בישראל 40 ימים רצופים, ולאחר מכן יצא לחוץ לארץ, השלים חודש אחד של המתנה בלבד.
 • אם יצאת מישראל לצורך עבודה (עובד שכיר שנשלח לעבוד בחוץ לארץ מטעם מעסיק ישראלי או עובד עצמאי שרשום כעצמאי בישראל ויצא לחוץ לארץ לצורכי עבודתו) או לצורך קבלת טיפולים רפואיים - הימים ששהית מחוץ לישראל ייחשבו כימי שהייה בישראל. אולם חודש ההמתנה יחושב לפי חודש קלנדרי מלא (מ-1 בחודש עד 30 או 31 בחודש), ולא לפי 25 ימים.
  לדוגמה, אדם שחושבו לו 6 חודשי המתנה, וחודש לאחר חזרתו לישראל נשלח מטעם מעסיקו הישראלי לעבוד בחוץ לארץ ל-60 ימים, תקופה זו של 60 הימים תיחשב לו כתקופה של 2 חודשי המתנה, בהם שהה בישראל ולאחר שובו לישראל יצטרך להמתין 3 חודשים נוספים.

כדי שנחשב לך את תקופת ההמתנה באופן שונה, עקב עבודה או עקב קבלת טיפולים רפואיים בחוץ לארץ, עליך להגיש לסניף הביטוח הלאומי טופס בהתאם לסיבת היציאה:

פטורים מתקופת ההמתנה:

 • עולה לפי חוק השבות.
 • מי שהוכר כאזרח עולה על-ידי משרד הקליטה.
 • מי שהוכר כקטין חוזר על-ידי משרד הקליטה.
 • ילדים עד גיל 18.
 • חייל משוחרר משירות סדיר או משירות קבע - בתקופה של 24 חודשים מיום השחרור.
 • בעל אשרה מסוג א/1 שהוכר כעולה חדש לראשונה.