תשלום מיוחד לפדיון תקופת ההמתנה


אם אתה חייב בתקופת המתנה עד לקבלת שירותי בריאות, אתה יכול לפדות את תקופת ההמתנה על-ידי תשלום מיוחד בסך 13,740 ש"ח (החל ב- 01.01.2023). את הסכום ניתן לשלם בתשלום אחד או במספר תשלומים רצופים ושווים (6 תשלומים לכל היותר).

את השירותים הרפואיים ניתן לקבל רק עם סיום התשלום או התשלומים (למעט טיפולים בחו"ל וטיפולי פוריות), בתנאי שהביטוח הלאומי קבע את מעמדך כתושב ישראל לאחר שבדק שמרכז החיים שלך חזר לישראל.
 

כיצד משלמים?

את התשלום המיוחד ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות:

  • באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי
  • בהמחאה בנקאית - יש להקפיד שבכל המחאה יירשם הסכום המדויק של התשלום המיוחד, ושכל המחאה תהיה לכל אדם בנפרד. את ההמחאה יש להעביר לסניף הביטוח הלאומי או לשלוח בדואר לתחום ביטוח בריאות בביטוח הלאומי, רחוב יפו 217 ירושלים 9199908.

אפשר לשלם את התשלום המיוחד גם בעת השהות בחוץ לארץ, לפני ההגעה לישראל, ולהיות זכאי לשירותים הרפואיים עם ההגעה לארץ, בתנאי שהתשלום המיוחד שולם במלואו, ובתנאי שהוכחת שמרכז חייך חזר לישראל והוכרת כתושב/ת ישראל.

התשלום המיוחד לא יוחזר למשלם, חוץ ממקרים שבהם המשלם לא חזר לישראל או שהוחלט שלא לראותו כתושב ישראל.