תושבים חוזרים

מי שעבר להתגורר בחוץ לארץ והפסיק להיות תושב ישראל, וחזר לארץ כדי להתגורר בה, צריך להסדיר את תושבותו בביטוח הלאומי.
תושב חוזר שיוכר כתושב ישראל, יהיה זכאי לקבל את קצבאות הביטוח הלאומי בהתאם לחוק, ויהיה עליו להסדיר את תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות.

בעקבות משבר הקורונה, ביטוח לאומי לא ישלול תושבות של תושבי ישראל השוהים בחו"ל בתקופת המשבר (בשלב זה עד יוני 2020), גם אם עברו 5 שנים מתאריך יציאתם מהארץ. בנוסף יחולו הקלות בבדיקת התשובות של מי שחוזרים לגור בישראל בתקופת המשבר.