קצבת אזרח ותיק לתושב חוזר

תושב חוזר שהוכר כתושב/ת ישראל על ידי הביטוח הלאומי זכאי לקצבת אזרח ותיק, ככול תושב ישראל, על פי הכללים שנקבעו. באתר זה מובאים הדגשים הנוגעים לתושב חוזר.
את הפרטים המלאים הקשורים לקצבת אזרח ותיק תוכלו למצוא באתר אזרח ותיק