תנאי זכאות


לרשותך מדמה (סימולאטור) לבדיקת זכאותך לקצבת אזרח ותיק באמצעות מענה על שאלון, תוכל לבדוק אם אתה עונה על תנאי הזכאות, ולפיכך עשוי להיות זכאי לקצבה.

להלן תנאי הזכאות לקצבה. עליך לענות על כולם כדי להיות זכאי לקצבה:

 1.  אתה/ את מבוטח/ בביטוח אזרח ותיק

 2.  הגעת לגיל המזכה בקצבת  אזרח ותיק 
 3.  השלמת תקופת אכשרה (תקופות ביטוח) 

לתשומת לבך, כל תקופות הביטוח, שצברת בתקופה שהתגוררת בארץ והיית תושב ישראל, לפני עזיבתך את הארץ, נלקחות בחשבון לחישוב תקופת האכשרה שלך.

אם לא השלמת תקופת אכשרה, תיבדק זכאותך לגמלת אזרח ותיק מיוחדת, בהתאם לכללים שנקבעו.
זכאותך לקצבת אזרח ותיק על פי החוק תיבדק שוב אם תשלים תקופת אכשרה על פי החוק

פטורות מתקופת אכשרה: גרושה, אלמנה, עגונה, אישה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח בביטוח אזרח ותיק 

4. אתה עומד במבחן הכנסות (מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבה)

5. שולמו בעדך דמי ביטוח