קצבת ילדים לתושב חוזר


​תושב חוזר זכאי ככול תושב/ת ישראל לקצבת ילדים עבור כל ילדיו שטרם מלאו להם 18 שנים. 
תושב חוזר המגיע לארץ דרך המשרד לקליטת עלייה לאחר שנתיים בחו"ל, ימלא במשרד הקליטה טופס תביעה לקצבת ילדים שיועבר לטיפול הביטוח הלאומי. ובכך ייחסך ממנו הצורך להגיע לביטוח הלאומי ולהגיש תביעה.
אם הילדים נולדו בחו"ל - יש לרשום אותם במרשם האוכלוסין.