קצבת ילדים לתושב חוזר


​תושב חוזר זכאי ככול תושב/ת ישראל לקצבת ילדים עבור כל ילדיו שטרם מלאו להם 18 שנים. 
תושב זה המגיע לארץ דרך המשרד לקליטת עלייה לאחר שנתיים בחו"ל, יימלא במשרד הקליטה טופס תביעה לקצבת ילדים שיועבר לטיפול המוסד לביטוח לאומי. ובכך יחסך ממנו הצורך להגיע לביטוח הלאומי ולהגיש תביעה.