קצבת הבטחת הכנסה לתושב חוזר


תושב חוזר מטופל עם הגעתו לארץ במשרד העלייה והקליטהועשוי לקבל מהם תמיכה לתקופה של עד שלושה חודשים, במהלך השנה הראשונה לחזרתו לארץ.

במקרים מסוימים תוכל לקבל קצבת הבטחת הכנסה מביטוח לאומי כהשלמה לתמיכה הניתנת ממשרד הקליטה.

במקביל, ניתן לבדוק את זכאותך לקצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי.

זכאות לקצבת הבטחת הכנסה מביטוח לאומי

אתה עשוי להיות זכאי לקצבה אם הוכרת כתושב/ת ישראל והתגוררת בארץ כתושב 24 חודשים רצופים לפחות (בתקופה זו נלקחת בחשבון גם התקופה שהתגוררת בארץ כתושב לפני שעזבת את הארץ). כמו כן עליך לענות גם על שאר תנאי הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה.

לקבלת הקצבה, עליך למלא תביעה להבטחת הכנסה, ולשלוח אותה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.
לתביעה יש לצרף אישור ממשרד הקליטה על התקופה שקיבלת מהם תמיכה.